Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Spoločenská zodpovednosť

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré sa riadia etickými zásadami skupiny Takeda, i spoločnosť Takeda na Slovensku berie svoju zodpovednosť voči ľuďom veľmi vážne. Tento záväzok zahŕňa predovšetkým upevňovanie otvorených a produktívnych vzťahov s primárnymi i sekundárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iniciatívami pacientov, regulačnými a vládnymi organizáciami, občianskymi iniciatívami a orgánmi farmaceutického priemyslu.

Spoločnosť Takeda, člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), participuje v rámci Slovenska na celoeurópskej iniciatíve „Transparentná spolupráca“. Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

2021 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2021 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2020 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2020 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2019 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2019 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).

 

Takeda v roku 2021 podporila tieto pacientské organizácie:

Názov pacientskej organizácie Krajina Typy podpory alebo poskytovaných služieb Popis podpory alebo služby Peňažná hodnota podpory Nepeňažný prínos pre pacientsku organizáciu Zaplatené poplatky za služby
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávacích projektov pre pacientov s genetickými ochoreniami. EUR 5 000,00    
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou SK - Slovensko Finančná podpora Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PID, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku. EUR 11 700,00    
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávania IBD pacientov. EUR 7 000,00    
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Finančná podpora Podpora  IBD aplikácie - tvorba edukačnej časti. EUR 5 000,00    
NIE RAKOVINE SK - Slovensko Finančná podpora Podpora osvetovej kampane na prevenciu v oblasti rakoviny pľúc. EUR 12 450,00    
AOPP - Asociácia na ochr.práv pacientov SK - Slovensko Finančná podpora Podpora realizácie pacientskej konferencie. EUR 2 000,00    
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou SK - Slovensko Nefinančná podpora Darovanie vyradeného nábytku na zariadenie kancelárskych priestorov pacientskej organizácie.   EUR 100,00  
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. SK - Slovensko Nefinančná podpora Darovanie publikácie pre pacientov so vzácnymi ochoreniami.   EUR 12 400,00  
Slovenské hemofilické združenie SK - Slovensko Finančná podpora Podpora edukačných a rekondičných aktivít. EUR 7 500,00    

 

Takeda v roku 2020 podporila tieto pacientské organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2020 Imunodeficit.sk Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PI, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku 15 000 €
2020 AOPP Podpora realizácie pacientskej konferencie 2 000 €
2020 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávania IBD pacientov a awarness kampane pacientskej organizácie 19 300 €
2020 Lymfoma SK Podpora tvorby online platformy pre onkologických pacientov s cieľom vzdelávania ako i informovanosti ohľadom pandémie COVID19 7 600 €
      43 900 €

 

Spoločnosti Takeda a Shire v roku 2019 podporili tieto pacientske organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2019 Zdravé črevo OZ Podpora projektu zameraného na vzdelávanie a pomoc pacientov so zápalom čreva 15 000 €
2019 Svetielko nádeje OZ Podpora projektu pacientskej organizácie zameraného na assistenciu pri prevoze pacientov na nevyhnutnú liečbu 5 000 €
2019 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávacích podujatí a awarness kampane pacientskej organizácie 12 000 €
2019 Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou Podpora projektov pacientskej organizácie v roku 2019 5 000 €
2019 SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE OZ Podpora vzdelávacieho podujatia pre pacientov s hemofíliou 23 000 €
2019 Slovenská Myelomová spoločnosť OZ Podpora vzdelávacích podujatí pacientskej organizácie 8 500 €
      68 500 €