Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Spoločenská zodpovednosť

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré sa riadia etickými zásadami skupiny Takeda, i spoločnosť Takeda na Slovensku berie svoju zodpovednosť voči ľuďom veľmi vážne. Tento záväzok zahŕňa predovšetkým upevňovanie otvorených a produktívnych vzťahov s primárnymi i sekundárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iniciatívami pacientov, regulačnými a vládnymi organizáciami, občianskymi iniciatívami a orgánmi farmaceutického priemyslu.

Spoločnosť Takeda, člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), participuje v rámci Slovenska na celoeurópskej iniciatíve „Transparentná spolupráca“. Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

2022 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2022 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2021 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2021 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2020 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2020 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).

 

Takeda v roku 2022 podporila tieto pacientské organizácie:

Názov pacientskej organizácie Krajina Typy podpory alebo poskytovaných služieb Typy podpory alebo poskytovaných služieb Peňažná hodnota podpory Nepeňažný prínos pre pacientsku organizáciu Zaplatené poplatky za služby
Lymfoma Slovensko občianske združenie SK - Slovensko Finančná podpora Podpora projektov pre pacientov s lymfomom a leukémiou 9 990,00 €
Slovenské hemofilické združenie SK - Slovensko Finančná podpora Podpora edukačných a rekondičných aktivít 7 000,00 €
Asociácia na ochr.práv pacientov SK - Slovensko Sponzoring vzdelávacieho podujatia AOPP pacientska konferencia 380,00 €
Slovenské hemofilické združenie SK - Slovensko Sponzoring VII. jesenné stretnutie s odborníkom 1 000,00 €
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávacích projektov pre pacientov s genetickými ochoreniami 3 000,00 €
NIE RAKOVINE SK - Slovensko Sponzoring vzdelávacieho podujatia Partner_Onkologia na Slovensku realita vs. ocekavania_6_2022 750,00 €
Lymfoma a leukemia SK - Slovensko Sponzoring vzdelávacieho podujatia Partner_Onkologia na Slovensku realita vs. ocekavania_6_2022 750,00 €
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávania IBD pacientov. 3 500,00 €
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Sponzoring Výročná konferncia SCC – Košice 3 000,00 €
Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou SK - Slovensko Finančná podpora Podpora projektov zameraných na edukáciu a podporu pacientov s PID 7 000,00 €


Takeda v roku 2021 podporila tieto pacientské organizácie:

Názov pacientskej organizácie Krajina Typy podpory alebo poskytovaných služieb Popis podpory alebo služby Peňažná hodnota podpory Nepeňažný prínos pre pacientsku organizáciu Zaplatené poplatky za služby
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávacích projektov pre pacientov s genetickými ochoreniami. EUR 5 000,00    
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou SK - Slovensko Finančná podpora Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PID, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku. EUR 11 700,00    
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Finančná podpora Podpora vzdelávania IBD pacientov. EUR 7 000,00    
Slovak Crohn Club - OZ SK - Slovensko Finančná podpora Podpora  IBD aplikácie - tvorba edukačnej časti. EUR 5 000,00    
NIE RAKOVINE SK - Slovensko Finančná podpora Podpora osvetovej kampane na prevenciu v oblasti rakoviny pľúc. EUR 12 450,00    
AOPP - Asociácia na ochr.práv pacientov SK - Slovensko Finančná podpora Podpora realizácie pacientskej konferencie. EUR 2 000,00    
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou SK - Slovensko Nefinančná podpora Darovanie vyradeného nábytku na zariadenie kancelárskych priestorov pacientskej organizácie.   EUR 100,00  
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. SK - Slovensko Nefinančná podpora Darovanie publikácie pre pacientov so vzácnymi ochoreniami.   EUR 12 400,00  
Slovenské hemofilické združenie SK - Slovensko Finančná podpora Podpora edukačných a rekondičných aktivít. EUR 7 500,00    

 

Takeda v roku 2020 podporila tieto pacientské organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2020 Imunodeficit.sk Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PI, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku 15 000 €
2020 AOPP Podpora realizácie pacientskej konferencie 2 000 €
2020 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávania IBD pacientov a awarness kampane pacientskej organizácie 19 300 €
2020 Lymfoma SK Podpora tvorby online platformy pre onkologických pacientov s cieľom vzdelávania ako i informovanosti ohľadom pandémie COVID19 7 600 €
      43 900 €

 

Spoločnosti Takeda a Shire v roku 2019 podporili tieto pacientske organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2019 Zdravé črevo OZ Podpora projektu zameraného na vzdelávanie a pomoc pacientov so zápalom čreva 15 000 €
2019 Svetielko nádeje OZ Podpora projektu pacientskej organizácie zameraného na assistenciu pri prevoze pacientov na nevyhnutnú liečbu 5 000 €
2019 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávacích podujatí a awarness kampane pacientskej organizácie 12 000 €
2019 Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou Podpora projektov pacientskej organizácie v roku 2019 5 000 €
2019 SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE OZ Podpora vzdelávacieho podujatia pre pacientov s hemofíliou 23 000 €
2019 Slovenská Myelomová spoločnosť OZ Podpora vzdelávacích podujatí pacientskej organizácie 8 500 €
      68 500 €