Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Malígne lymfómy

Malígne lymfómy sú zhubné nádory lymfatického systému. Delia sa na Hodgkinov lymfóm a veľkú skupinu non-Hodgkinových lymfómov. Anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL) patrí do skupiny non-Hodgkinových lymfómov.

Hodgkinov lymfóm

Hodgkinov lymfóm je malígne ochorenie lymfatického systému – dôležitej súčasti imunitnej ochrany tela. Malígny znamená, že bunky sa delia nekontrolovateľne. Postihnuté sú spočiatku lymfatické uzliny, ktoré filtrujú lymfu. Odtiaľto sa nekontrolovateľné delenie buniek môže rozšíriť do celého tela a napadnúť aj iné orgány.

Anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL)

Anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL) je veľmi vzácne zhubné ochorenie. 
Jeho hlavnou charakteristikou je rast a nekontrolované delenie veľkých buniek lymfatického systému. Tieto sú súčasťou imunitnej obrany tela. 
Liečba ALCL prebieha v špecializovaných centrách.