Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Výskum a vývoj

Náš globálny tím výskumníkov a vedcov spolu s našimi partnermi využíva špičkovú vedu, ktorá posúva hranice toho, čo je možné, aby pacientom na celom svete priniesli transformačné terapie meniace život. 

Zameraním úsilia v oblasti výskumu a vývoja na štyri terapeutické oblasti a ďalšie cielené investície je naším cieľom prosperovať na špičke inovácií, ktoré riešia neuspokojené medicínske potreby prostredníctvom vnútorného výskumu a vývoja a v spolupráci s partnermi z rôznych odvetví. 

Máme rozsah a odborné znalosti, aby sme boli vedúcou globálnou biofarmaceutickou spoločnosťou založenou na hodnotách, s orientáciou na výskum a vývoj, s dynamickými snahami zameranými na výskum a vývoj.

ĎALŠIE INFORMÁCIE