Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov

Ak si myslíte, že liek spôsobil nežiaduci účinok, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa priloženú k lieku (súhrn charakteristických vlastností lieku, ak ste zdravotnícky pracovník), kde sú uvedené informácie o tom, ako hlásiť nežiaduci účinok.

Nahláste, prosím, nežiaduci účinok spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., prostredníctvom e-mailu: [email protected], alebo volajte na telefónne číslo +420 731 620 870. Toto telefónne číslo, prosím, používajte len na uvedený účel.

Nežiaduci účinok môžete hlásiť aj tak, že vyplníte tlačivo online alebo vyplníte tlačivo, ktoré  dostanete od svojho lekára alebo v miestnej lekárni.

Ďalšie informácie a online formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk tu. Tu môžu nahlasovať vedľajšie účinky zdravotnícki pracovníci aj spotrebitelia (pacienti a ich príbuzní, právnici  - právni zástupcovia).

Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s podozrením na nežiaduce účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Mali by ste ich kontaktovať hneď, ako sa u vás vyskytne nežiaduci účinok, o ktorom si myslíte, že je závažný alebo ak je tento účinok označený v písomnej informácii pre používateľa priloženej k vášmu lieku ako závažný. Váš lekár alebo lekárnik Vám môže pomôcť pri vyplnení hlásenia a rovnako ho môžete požiadať, aby hlásenie poslal vo Vašom mene.