Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Samarbejdsaftaler Takeda

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger og hospitaler for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger og hospitaler. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler

Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger og hospitalsdonationer. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger/hospitaler, sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Modtager: ADHD Foreningen

 • Støtte til Minimagasin om ADHD på Netdoktor.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: LyLe

 • Søtte til produktion af nyhedsblad til medlemmerne med emnet ”Unge med lymfekræft, leukæmi eller MDS - livet under og efter sygdomsforløb og -behandling for blodkræft”.
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtage: Fabry Patientforening Danmark

 • Støtte til at foreningen kan gennemføre en weekendarrangement for medlemmer i anledning af foreningens 20 års jubilæum.
 • Beløb: 26.634 DKK

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til at foreningen kan afholde årsmøde for medlemmer i 2022 samt 4.000,- til foreningens Forsknings- og Støttefond.
 • Beløb: 24.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtte til Patientforeningen Lungekræft til at gennemføre årsmøde 2022.
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtte til udvikling og tryk af børnebog om HAE målrettet børn med HAE.
 • Beløb: 50.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 1.087.500 DKK

Modtager: Odense Universitets Hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 60.000 DKK

Modtager: Gødstrup sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 90.000 DKK

Modtager: Skejby hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 114.000 DKK

Modtager: Esbjerg sygehus,

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 27.000 DKK

Modtager: Roskilde sygehus,

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 45.000 kr

Modtager: Psykiatrisk Center Glostrup

 • Støtten er gået til Validering af et diagnoseværktøj (RAADS-R-DK) samt udvikling af nyt værktøj sciZotypy Autism Questionnaire (ZAQ)
 • Beløb: 100.000 DKK

Modtager: Esbjerg sygehus

 • Støtten er gået til projektet: “Chronic inflammatory Bowel Disease in the elderly vulnerable patients. The use of disease specific medication and medication for comorbidity”. For at få hvilken medicin der bruges til IBD hos ældre personer > 60 år ifht unge.
 • Beløb: 200.000 DKK

Modtager: Aarhus Universitetshospital

 • Støtten er gået til projektet “Project aims to retrospectively assess the expression level of MDR1 in CTCL patients”
 • Beløb: 207.810 DKK

Modtager: Rigshospitalet

 • Støtten er gået til projektet ”Improving diagnostics and pathogenic understanding of immune dysfunction in patients with common variable immunodeficiency”.
 • Beløb: 160.000 DKK

Modtager: Aarhus Universitetshospital

 • Støtten er gået til etablering af Videnskabeligt Nordisk netværk
 • Beløb: 13.500 DKK

Modtager: LYLE Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

 • Støtten er gået til en bog i 200 eksemplarer om livet med sygdommen CTCL (kutant lymfom)
 • Beløb: 0 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Støtten er gået til afholdelse af EHC Konferencen
 • Beløb: 10.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtten er gået til en Podcast om HAE målrettet unge mennesker med HAE
 • Beløb: 70.000 DKK

Modtager: ADHD Foreningen

 • Støtten er gået til honorering af tidsforbrug i forbindelse med oplæg om at leve med ADHD ved internt møde hos Takeda Pharma A/S
 • Beløb: 6.927,50 DKK

Modtager: Immundefektforenigen

 • Støtten er gået til Netværks-møder i foreningen
 • Beløb: 59.444 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten er gået til honorering af tidsforbrug i forbindelse med rådgivning om udvikling af støtte/dialog-værktøj til brug i dialogen mellem læge og patient
 • Beløb: 5.900 DKK

Støtte til patientforeninger:

Modtager: CCF

 • Skridtkonkonkurrence, hvor antal skridt konverteres til en donation til udarbejdelse af en brochure
 • Beløb: 50.000 kr

Modtager: HAE Scandinavia

 • Skridtkonkonkurrence, hvor antal skridt konverteres til en donation til udvikling af en app til unge mennesker med HAE
 • Beløb: 50.000 kr

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtte til afholdelse af medlemskonference 10-12 november 2023
 • Beløb: 70.000 kr

Modtager: Sjældne Diagnoser

 • Støtte til deltagelse i Eurordis medlemsmøde i maj 2023 for 4 personer
 • Beløb: 20.400 kr

Modtager: Sjældne Diagnoser

 • •Støtte til gennemførsel af foreningens arragement i forbindelse med Sjældne Dagen 2024
 • Beløb: 30.000 kr

Modtager: Fabry Foreningen

 • Støtte til diverse aktiviteter: Afholdelse af familiedag, afholdelse af unge weekend, distribution af Fabrybog til internationalt møde
 • Beløb: 51.624 kr

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til afholdelse af årsmøde for medlemmer i april 2023
 • Beløb: 30.948 kr

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til foreningens Forskings- og Støttefond 2023
 • Beløb: 6.000 kr

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtte til oplysningskampagne om lungekræft
 • Beløb: 30.000 kr

Modtager: Immun Defekt Foreningen

 • Donation til foreningen til lancering af en kampagne for øget fokus og opmærksomhed om foreningen, samt rekruttering af nye medlemmer for at styrke organisationen.
 • Beløb: 40.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose Forening

 • Honorarudbetaling til foreningen for rådgivning til Takeda Pharma, vedr. udvikling af podcasts for patienter med sekundær immundefekt, samt udvikling af hjemmeside om sekundær immundefekt
 • Beløb: 15.000 kr


Støtte til hospitaler:

Modtager: Rigshospitalet

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 688.500 kr

Modtager: Odense Universitetshospital

 • Donation til projektsamarbejde. Formålet er at forbedre patientforløb og patientinformation på tværs af forskellige terapiområder. Ved at afprøve metoder, som adskiller sig fra nuværende praksis, forsøge at optimere diagnostik og behandlings flow samt forbedre patientoplevelse
 • Beløb: 168.000 kr

Modtager: Odense Universitets Hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb 103.500 kr

Modtager: Gødstrup Sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb 62.100 kr

Modtager: Kolding Sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb 62.100 kr

Modtager: Aarhus Universitetshospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb 431.500 kr

Modtager: Sjællands Universitetshospital Roskilde

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb 22.500 kr

Modtager: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til hospitalet, som bruger dem til patienter i hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 36.000 kr

Modtager: Bispebjerg Hospital

 • Donation til projektsamarbejde. Formålet med delprojektet er at undersøge og identificere biomarkører, herunder genetik og proteomik, med evnen til at forudsige højrisiko Crohns-patienter for udvikling af fibrosteno- sygdom og sammenligne resultaterne med en population af patienter med colitis ulcerosa (CU) samt raske kontrolpersoner.
 • Beløb: 100.000 kr


Samarbejde med eksterne konsultenter

§8 LIFs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere:

Enhver lægemiddelvirksomhed er forpligtiget til via deres hjemmeside at offentliggøre en oversigt med navnene på de PR-, kommunikations-bureauer, advokater eller lign. eksterne konsulentvirksomheder, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Offentliggørelsen skal ske med angivelse af navnet på det pågældende eksterne bureau/ konsulentvirksomhed/advokat.

Takeda Pharma A/S gør konsulentvirksomheden bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for at sikre, at Lifs regelsæt overholdes af denne tredje part.

Følgende eksterne konsulenter arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere på vegne af Takeda Pharma A/S :

 • Rud Pedersen
 • FTI Consulting