Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Neuroscience

Hos Takeda Danmark arbejder vi for, at mennesker der lider af sygdomme relateret til hjernen og nervesystemet, kan leve gode liv trods sygdom. Vi fokuserer på forskning og viden på området og arbejder i dag primært med ADHD og søvnsygdomme.


ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som ca. 2-3 % af danske børn og unge og 1-2 % af danske voksne er diagnosticeret med. Det vurderes dog, at langt flere opfylder kriterierne for en ADHD-diagnose. ADHD er karakteriseret ved koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet. Personer med ADHD har ofte svært ved at fokusere, de bliver nemt distraherede, de kan have vanskeligt ved at tie stille og kan være udfordrede i forhold til at kontrollere deres impulser.

Man ved ikke præcist, hvorfor nogle får ADHD, men personer der lider af ADHD, har alle det til fælles, at de har nogle forandringer i hjernen, som andre mennesker ikke har.

Der findes tre typer af ADHD afhængig af symptomerne:

  • ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse, også kaldet ADD eller "Den stille ADHD". Denne type er ikke præget af hyperaktivitet, men er primært karakteriseret ved koncentrationsbesvær og impulsivitet.
  • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.
  • ADHD kombineret type med både opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet.

Diagnose og behandling af ADHD

Diagnosen ADHD stilles som oftest af en psykiater på baggrund af en udredning af symptomer og snak om udfordringer i hverdagen. Psykiateren vil blandt andet have fokus på, hvornår symptomerne startede, da tegn på ADHD skal være til stede før syvårsalderen, før diagnosen kan stilles.

Tilbud om behandling af ADHD afhænger af, i hvor høj grad lidelsen påvirker personen i hverdagen. I nogles tilfælde kan eksempelvis psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi være tilstrækkelig, mens andre er nødt til at tage medicin for at holde symptomerne nede.

Da Elvanse® (lisdexamfetamin), Aduvanz® (lisdexamfetamin), Intuniv® (guanfacin) og Equasym® (methylphenidat) er receptligtige lægemidler, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produkterne over for forbrugere.

Yderligere info?

Ønsker du yderligere information om produkterne, kan du se deres

Indlægsseddel

Produktresumé Elvanse®

Produktresumé Aduvanz®

Produktresumé Intuniv®

Produktresumé Equasym®


Søvnløshed (Insomni)

Søvnløshed eller insomni defineres som en subjektiv oplevelse af dårlig søvn. Lidelsen omfatter både problemer med at falde i søvn, vanskeligheder ved at sove igennem og problemer med ikke at føle sig ordentligt udhvilet efter søvn.

Insomni bliver ofte betragtet som en voksenlidelse, da niveauet af søvnhormonet melatonin falder i takt med alderen. Men børn kan også have problemer med søvnløshed. Især børn med psykiatriske lidelser som ASD (autismespektrumforstyrrelse), Smith-Magenis syndrom og ADHD kan være påvirket af søvnrelaterede belastninger som indsovningsbesvær, gennemsovningsvanskeligheder og problemer med tidlig opvågnen, der som oftest hænger sammen med et lavt niveau af melatonin.

Diagnose og behandling af søvnløshed

For søvnproblemer, der ikke er relateret til specifikke sygdomme eller lidelser, er der sjældent behov for omfattende undersøgelser, for at stille diagnosen insomni. I de fleste tilfælde vil en samtale på baggrund af et udfyldt søvnskema samt søvndagbog være nok.

Det anbefales altid først at behandle den manglende søvn med søvnhygiejniske tiltag som at undgå koffeinholdige drikke, hård fysisk træning, store måltider, computer og smartphones mm. inden sengetid. Har man stadig svært ved at falde i søvn, har opvågninger i løbet af natten eller ikke føler sig rigtigt udhvilet næste dag, anbefales det at prøve med medicin. I den forbindelse er det altid vigtigt at tale med sin læge.

Da Slenyto® (melatonin) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Yderligere info?

Ønsker du yderligere information om produkterne, kan du se deres

Indlægsseddel

Produktresumé

C-ANPROM/DK/NS/0013