Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Mavetarmsygdomme

Colitis ulcerosa og Crohns sygdom er to sygdomme som også går under fællesbetegnelsen kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD), som er karakteriseret ved en kronisk betændelsestilstand (inflammation) i mavetarmkanalen. Selvom de to sygdomme er beslægtet med hinanden angriber de typisk forskellige områder af mave-tarmkanalen og har et lidt forskelligt betændelsesmønster, hvorfor sygdomsforløbet kan være uforudsigeligt og varierende. Nogle gange kan det også være vanskeligt, at skelne mellem colitis ulcerosa og Crohns sygdom, hvis betændelsen udelukkende er afgrænset til tyktarmen.

Colitis ulcerosa rammer oftest endetarmen og nedre dele af tyktarmen, men sygdommen kan angribe hele tyktarmen. Betændelsen findes først og fremmest i tarmens slimhinde, hvor der danner sig sår (ulcerøs betyder sårdannende). Betændelsen medfører, at tyktarmen tømmer sig oftere (giverdiarré) og sårdannelse i slimhinden giver blødning, pus og slimdannelse (giver blodig diarré).

Crohns sygdom kan ramme alle dele af mave-tarmkanalen - fra mundhulen ned til endetarmsåbningen. Den rammer dog oftest området i overgangen mellem tynd- og tyktarmen. Betændelsen går gennem alle lag i tarmvæggen, fra slimhinden på indersiden og til ydersiden af tarmen. Det betændte område bliver rødt, hævet, smertefuldt og det kan eventuelt bløde derfra. Det typiske for denne sygdom er, at der også kan dannes såkaldte betændelsesknuder (granulomer) i tarmvæggen, som kun kan ses i et mikroskop. En typisk gene ved sygdommen er tilbagevendende mavesmerter. Ofte har man også diarré, med eller oftest uden blod. Andre symptomer kan være manglende appetit/mæthed, kvalme, opkastninger og vægttab. Det er almindeligt med gener i området omkring endetarmsåbningen i form af betændelse, bylder, åbninger mellem tarmen og andre organer (fistler) eller sprækker (fissurer).

I Danmark er det samlede antal patienter med IBD mere end 58.000 og tallet er stigende. IBD kan debutuere i alle aldre, men opstår oftest hos personer i aldersgruppen 15 til 30 år. Den præcise årsag til sygdommen er fortsat ukendt, men menes at skyldes ændringer i immunforsvaret forårsaget af en kombination af miljøfaktorer og arvelige faktorer, der tilsammen skaber en uhensigtsmæssig betændelsestilstand.

Det er heller ikke unormalt (hos ca. 10-20%), at ændringen i immunforsvaret hos patienterne med enten colitis ulcerosa eller Crohns sygdom forårsager sygdom udenfor tarmen i andre af kroppens organer, hvilket kan føre til forandringer i bl.a. hud, led, øjne, og/eller lever.

Målet med behandlingen er, at dæmpe symptomer og sygdommens aktivitet og forebygge tilbagefald samt forhindre udvikling af komplikationer. Dette sikres ved medicinsk og/eller kirurgisk behandling samtidig med, at der sikres en normal ernæringstilstand. Hos patienter med Crohns sygdom er det meget vigtigt, at stoppe rygning da risikoen for tilbagefald (opblussen) eller aktivitet i sygdommen er markant højere end blandt ikke-rygere. Derudover er psykologisk støtte også meget væsentligt. Sygdomskontrol er afgørende for deltagelse i uddannelsesforløb, opretholdelse af normal arbejdsevne og et velfungerende socialt liv. I modsat fald har sygdommene i sværere tilfælde alvorlige konsekvenser i form af tab af arbejdsevne, et marginaliseret socialt liv samt øget risiko for komplikationer. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt går til kontrol hos en speciallæge, så man får den optimale behandling og som man kan kontakte ved tegn på opblussen i sygdommen.

Yderligere info

Entyvio® (vedolizumab)

Da Entyvio® (vedolizumab) er receptpligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Ønsker du yderligere information om Entyvio®, kan du se
indlægsseddel
produktresume