Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Takeda

Senest opdateret: februar 2021

Takeda anerkender og respekterer enkeltpersoners privatlivsrettigheder med hensyn til deres personlige data. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ("Meddelelse") forklarer, hvilken type personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi bruger dem.

Dit privatliv er vigtigt for os. Hvis du har spørgsmål vedrørende Takedas praksis for beskyttelse af personlige oplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger, som Takeda har indsamlet om dig, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Anvendelighed og organisationer, der er omfattet af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Takeda er en gruppe virksomheder med aktiviteter globalt. Takeda-virksomheden ("Takeda", "vi", "os", "vores") omfatter moderselskabet Takeda Pharmaceutical Company Limited og dets tilknyttede enheder. For kontaktoplysninger relateret til ditlokalekontor, henvises til Takeda's hjemmeside på  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Denne meddelelse gælder for Takedas websteder samt andre Takeda-tjenester og -aktiviteter, der viser eller henviser til denne meddelelse (sammen "Tjenester").

Enhver person, der får adgang til, gennemser eller på anden måde bruger tjenesterne, enten manuelt eller via en automatiseret enhed eller et automatiseret program, betragtes som en "bruger".

Personoplysninger, som vi indsamler og bruger

Takeda indsamler personoplysninger for at operere  effektivt og give dig de bedste oplevelser fra vores tjenester.

Takeda kan indsamle oplysninger direkte fra dig gennem dine interaktioner med os, når du tilmelder dig en tjeneste, indgår en kontrakt med os, indsender en ansøgning til os og gennem forskellige andre aftaler, vi måtte have med dig. Vi kan bruge teknologier, der automatisk indsamler oplysninger, når du besøger vores websteder, ser vores reklamer eller bruger vores produkter eller tjenester.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra tredjeparter, såsom vores leverandører, og forretningspartnere. Vi kan f.eks. bruge sådanne tredjepartsdata til at bekræfte kontaktoplysninger eller økonomiske oplysninger, til at verificere sundhedspersonalets kvalifikationer og til at verificerer  referencer.

Den type personoplysninger, vi indsamler, afhænger af de interaktioner, du har med Takeda og de Takeda-tjenester, du bruger. Den specifikke type personoplysninger, vi håndterer , vil blive beskrevet i den specifikke meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som du modtager fra os.  Hvis du blot browser en af Takedas websteder, håndterer vi kun begrænsede typer personoplysninger, f.eks.:

 • Navn og kontaktoplysninger: Vi kan indsamle dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktoplysninger, hvis du frivilligt giver os dette.
 • Brugsdata: Vi kan indsamle data om, hvordan du og din enhed interagerer med vores tjenester, f.eks. IP-adresse (Internet Protocol), der bruges til at forbinde din computer til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform; Oplysninger om dine besøgs- og onlineaktiviteter (f.eks. svartider på sider, downloadfejl, besøgslængde på bestemte sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. rulning, klik og museoverstøtninger) og metoder, der bruges til at navigere væk fra siden.)
 • Relations- og interaktionsdata: Vi kan indsamle data om vores interaktioner og møder, f.eks. når du kontakter os for at få oplysninger og support.
 • Placeringsdata: Vi kan indsamle upræcise data som f.eks.  en placering, der er afledt af din IP-adresse eller dine data, og som angiver, hvor du befinder dig, med mindre præcision, f.eks. på by- eller postnummerniveau.
 • Juridisk nødvendige oplysninger: Vi kan indsamle yderligere data om dig, der er relateret til patientsikkerhed og bivirkninger, eller som kan være påkrævet i henhold til love, der gælder for Takeda.

 

I nogle tilfælde, og kun for visse typer tjenester, kan vi forbedre de oplysninger, vi har om enkeltpersoner med oplysninger, vi modtager fra tredjeparter, og med oplysninger, der er offentligt eller kommercielt tilgængelige og / eller som er opnået på anden legal måde.

For eksempel kan vi indsamle offentligt tilgængelige oplysninger, herunder onlineopslag, sociale medieplatforme, publikationsdatabaser, tidsskrifter ogselskaber. Bemærk, at alle oplysninger, du sender eller videregiver via disse tjenester, kan blive offentligt tilgængelige oplysninger for brugere af den tjeneste, du har leveret dem til, og for offentligheden. Vi opfordrer dig til at være meget forsigtig, når du beslutter dig for at videregive dine personlige data eller andre oplysninger i disse fora og til omhyggeligt at gennemgå og gøre dig bekendt med gældende privatlivsindstillinger og -muligheder.

Sådan bruger vi personoplysninger

Afhængigt af dit forhold til Takeda bruger Takeda de personoplysninger, vi indsamler, til en række grundlæggende formål, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor: (1) til forretningsdrift (markedsføring og salg, forskning og udvikling, patientstøtte, donationer og sponsorater, kommunikation), (2) til virksomhedsadministration (økonomi og regnskab,  HR, audit og andre typer f forebyggelse og undersøgelsesaktiviteter), (3) til virksomhedsledelse (intern revision,  formueforvaltning, system- og forretningskontrol) og (4) om nødvendigt for at beskytte Takeda-personalets sundhed, sikkerhed og sikkerhed og for at overholde juridiske krav og forpligtelser. Takeda sælger ikke dine personoplysninger.

Vi kan bruge personoplysninger til:

 • At kommunikere med dig om eventuelle anmodninger eller forespørgsler, du måtte indsende, og at give dig relateret support eller service.
 • At kontakte dig fra tid til anden for at give dig vigtige oplysninger, påkrævede meddelelser og reklamemateriale.
 • At sende administrative oplysninger til dig, f.eks. oplysninger om de (ændringer af) tjenester, vi leverer.
 • At tilpasse din oplevelse, når du bruger vores tjenester, ved at præsentere produkter og tilbud, der er skræddersyet til dig, når det er relevant og hensigtsmæssigt.
 • Vores forretningsformål, såsom dataanalyse, revisioner, overvågning og forebyggelse af svindel, udvikling af nye produkter, forbedring, forbedring eller ændring af vores tjenester, identifikation af brugstendenser, fastlæggelse af effektiviteten af vores salgsfremmende kampagner, gennemførelse af undersøgelser og drift og udvidelse af vores forretningsaktiviteter.
 • At bedre at forstå, hvordan vores produkter og tjenester påvirker dig, for at spore og reagere på sikkerhedsproblemer og for yderligere at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester.
 • Aktiviteter som vi finder nødvendige eller hensigtsmæssige: (a) i henhold til gældende lovgivning, herunder love uden for dit bopælsland; b) at overholde den retlige proces c) at besvare anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder myndigheder uden for dit bopælsland d) at håndhæve vores vilkår og betingelser (e) for at beskytte vores eller nogen af vores associerede selskabers aktiviteter; (f) for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom, og / eller at vores datterselskaber, du eller andre; (g) at give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte pådrage os.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Når Takeda engagerer sig i behandlingen af dine personoplysninger, vil vi kun gøre det, hvis dette er tilladt, også kaldet at  have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det retsgrundlag, Takeda vil basere sig på, omfatter:

 • når vi har en kontrakt eller aftale med dig – f.eks. en kontrakt om levering af varer eller tjenesteydelser (dvs. når du samarbejder med os om at deltage i en Takeda-organiseret begivenhed eller bestille oplysninger online) eller en medarbejderkontrakt;
 • når vi skal overholde en juridisk forpligtelse – f.eks. når behandling af dine data er et lovkrav, f.eks. i nogle lande er der gennemsigtighedskrav (transparency) vedrørende interaktion med sundhedspersonale eller til at give oplysninger til myndighederne i tilfælde af utilsigtede hændelser i forbindelse med brugen af vores produkter;
 • når databehandling er i din vitale interesse - for eksempel når dette kan beskytte dit liv;
 • når vi behandler dine data til vores legitime interesser som lægemiddelvirksomhed i overensstemmelse med vores virksomhedspolitikker – for eksempel til at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, om videnskabelig forskning og uddannelsesmuligheder, videnskabelige undersøgelser og markedsundersøgelser samt til effektiv fortsættelse af vores forretningsdrift.

I alle situationer, hvor der ikke er noget andet retsgrundlag, vil Takeda bede om din aftale (kendt som "samtykke") som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger.

Bemærk, at hvis du giver dit samtykke, kan du også til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os". Det er også vigtigt at vide, at du har andre rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger, se afsnittet om  "Dine rettigheder i forbindelse meddine personoplysninger".

Hvem vi deler personoplysninger med

Vi deler data med Takeda-kontrollerede datterselskaber og datterselskaber; med distributører  eller leverandører, der arbejder på vores vegne; når loven kræver det, eller for at reagere på en retssag for at beskytte vores kunder; at beskytte liv; at opretholde sikkerheden for vores tjenester; og for at beskytte Takedas rettigheder eller ejendom.

I sådanne tilfælde vil Takeda kræve, at disse tredjeparter beskytter fortroligheden og sikkerheden af de personoplysninger, der deles med dem. Disse tredjeparter vil være forpligtet til at acceptere, at de ikke vil bruge eller videregive personoplysninger om dig, undtagen om nødvendigt for at levere tjenester til os eller udføre tjenester på vores vegne eller om nødvendigt for at overholde gældende love eller bestemmelser.

Takeda kan dele dine personoplysninger med associerede selskaber og tredjeparter på følgende måde:

 • Blandt associerede selskaber til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Takeda er ansvarlig for forvaltningen af de i fællesskab anvendte personoplysninger.
 • Til vores tredjeparts tjenesteudbydere, der leverer tjenester såsom webstedshosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreopfyldelse, informationsteknologi og tilhørende infrastruktur, kundeservice, e-mail-levering, revision og andre lignende tjenester. Takedas politik kræver, at vores tjenesteudbydere overholder passende begrænsninger for adgang til og brug af dine personoplysninger.
 • Til tredjeparter for at give dem mulighed for at sende markedsføringskommunikation.
 • Til tredjeparts sponsorer af konkurrencerog lignende kampagner.

Vi kan også videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • I tilfælde af fusion, reorganisering, overtagelse, joint venture, overdragelse, spin-off, overførsel eller salg eller disposition af hele eller dele af vores forretning, herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer. Som krævet ved lov, herunder love uden for dit bopælsland, for at overholde en stævning, påkrævet registrering eller juridisk proces.

Vi kan også videregive aggregerede eller af-identificerede data, der ikke kan identificeres personligt, til tredjeparter. Aggregerede data oprettes ved at indsamle og behandle oplysninger om enkeltpersoner og opsummere dataene, hvilket eliminerer muligheden for at identificere en person.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

Vi har implementeret en række sikkerhedsteknologier og organisatoriske procedurer for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. For eksempel gemmer vi dine personoplysninger på computersystemer, der har forskellige typer tekniske og fysiske adgangskontroller, såsom kryptering. Takeda har implementeret datasikkerhedskontroller, der er i overensstemmelse med branchestandarder; Takeda kan dog ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger. Det er også vigtigt for dig at beskytte mod uautoriseret adgang til dine adgangskoder og din computer, mobile enheder osv. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du mener, at sikkerheden for en konto, du måtte have hos os, er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Hvor vi opbevarer og behandler personoplysninger

Da Takeda er en multinational organisation med placeringer i mange lande rundt om i verden, kan dine personoplysninger blive opbevaret og behandlet i ethvert land, hvor vi opererer, herunder hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere. Takeda tager aktioner såbehanding af  personoplysninger sker i henhold til bestemmelserne i denne meddelelse og kravene i gældende lovgivning.

Takeda kan overføre personoplysninger til lande uden for dit bopælsland. Lovgivningen i modtagerlandene yder muligvis ikke så streng beskyttelse af personoplysninger som dit bopælsland. I tilfælde, hvor et modtagerland yder et mindre beskyttelsesniveau, forpligter Takeda sig til, at der er indført passende garantier, og at gældende love og bestemmelser overholdes i forbindelse med sådanne overførsler.

I visse tilfælde forpligter Takeda sig til at indgå kontraktlige aftaler (f.eks. EU-standardkontraktbestemmelser) eller er afhængig af andre tilgængelige dataoverførselsmekanismer, der har til formål at yde tilstrækkelig beskyttelse. En kopi af  EU standardkontraktbestemmelser kan findes på:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

For at få yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som Takeda har indført for at regulere grænseoverskridende overførsler af personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Sådan kontakter du os".

Opbevaringsperioden

Takeda opbevarer kun dine personoplysninger i den minimumsperiode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger

Du har valgmuligheder med hensyn til de data, vi indsamler. Når du bliver bedt om at dele dine personoplysninger med Takeda, kan du afvise; Dit valg om ikke at dele dine personoplysninger med Takeda kan dog betyde, at du ikke vil være i stand til at bruge eller (fuldt ud) drage fordel af vores tjenester, funktioner eller tilbud.

Takeda respekterer din eller din autoriserede agent’s ret, eller hvor det er tilladt ved lov, , at vide og forhøre sig om, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, brugt eller videregivet. Derudover har du eller din autoriserede agent ret til at anmode om rettelse eller sletning af sådanne personoplysninger samt til at anmode om fjernelse af dine personoplysninger, som er i besiddelse af tredjeparter, som vi handler med. Takeda vil ikke diskriminere dig på baggrund af din udøvelse af nogen af disse rettigheder.

Hvis du vil have flere oplysninger om dine privatlivsrettigheder, eller hvis du ikke er i stand til at løse en t problemstilling direkte med os og ønsker at indgive en klage, skal du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for at sikre, at love om beskyttelse af personlige oplysninger overholdes i dit bopælsland. Personer, der er bosiddende i EØS, kan finde en liste over deres lokale databeskyttelsesmyndigheder på  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. For yderligere oplysninger om andre jurisdiktioner 'databeskyttelsesmyndigheder, bedes du kontakte os som beskrevet i  afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Hvis du ønsker at anmode Takeda om at få adgang til, rette eller slette personoplysninger, som du har givet til Takeda, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor, og vi vil svare inden for en rimelig tid. Vi vil gøre hvad der står i vores magt for at give dig adgang til dine personoplysninger og for at rette eventuelle unøjagtigheder eller slette sådanne oplysninger på din anmodning, hvis det ikke på anden måde er forpligtet til at blive opbevaret ved lov eller i henhold til andre juridisk tilladte undtagelser. Hvis din anmodning af en eller anden grund afvises, giver vi dig besked. Før vi opfylder dine anmodninger, kan vi kræve yderligere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet.

Takeda vil informere dig, hvis det har til hensigt at bruge dine data til markedsføringsformål og sende markedsføringsmeddelelser til dig, eller hvis det har til hensigt at videregive dine oplysninger til tredjepart til sådanne formål. Du har ret til at fravælge markedsføringskommunikation, der sendes til dig af Takeda. Du kan til enhver tid udøve din ret til at forhindre en sådan behandling ved at informere Takeda om, at du ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring. Hvis du ønsker at udøve denne ret, skal du bruge funktionen "afmeld" i den relevante kommunikation eller se afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Børn

Takeda behandler børns oplysninger med ekstra omhu for at sikre, at de får yderligere beskyttelse og sikkerhed. Vi kan i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om børn med samtykke fra en forælder eller værge for levering af vores tjenester såsom kliniske aktiviteter eller til patientstøtteprogrammer. Vi anmoder dog ikke på anden måde bevidst om data fra eller markedsføring til børn.

Hvis du som forælder eller værge ønsker at fjerne personoplysninger relateret til dit barn, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. 

Sociale netværk

Generelt er sociale netværk interaktive værktøjer, der giver dig mulighed for at samarbejde og dele oplysninger. Takeda kan indsamle visse personlige data fra dig for at give dig mulighed for at bruge online sociale netværksfunktioner. Takeda kan også bruge disse værktøjer til at sende eller dele personoplysninger med andre. Når du bruger sociale netværk, skal du være meget opmærksom på, hvilke personlige data du vælger at dele med andre. Takeda giver meddelelser og valg om, hvordan personoplysninger indsamles, bruges og videregives på vores  hjemmeside, sociale netværk og andre tjenester. Når du deltager i aktiviteter på sociale netværk, bør du ikke sende oplysninger om tredjeparter uden deres samtykke.

Tredjepartstjenester

Denne meddelelse omhandler ikke, og Takeda er ikke ansvarlig for vilkårene for brug, oplysninger eller praksis for beskyttelse af personlige oplysninger for tredjeparter, herunder tredjeparter, der driver et websted eller en tjeneste, som vores Takeda Service linker til. Medtagelsen af et link på Takeda-tjenesten indebærer ikke vores eller vores associerede selskabers godkendelse af det linkede websted eller den linkede tjeneste.

Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indsamling, brug og offentliggørelse af politikker og praksiser (herunder datasikkerhedspraksis) i andre organisationer, der ikke er Takeda-organisationer, såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft eller nogen anden appudvikler, app-udbyder, udbyder af sociale medier, operativsystemudbyder, udbyder af trådløse tjenester eller enhedsproducent.  Hvis du vælger at dele eller videregive dine personoplysninger til andre organisationer via eller i forbindelse med vores sociale mediesider, skal du henvise til de meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for anvendelse, som disse organisationer har angivet. Takeda opfordrer dig til at gennemgå og gøre dig bekendt med gældende indstillinger og funktioner for beskyttelse af personlige oplysninger for disse tredjepartsplatforme og -applikationer.

Sådan kontakter du os

Takeda sætter pris på  eventuelle spørgsmål eller kommentarer, du måtte have vedrørende denne meddelelse eller dens gennemførelse. Du kan også anmode om denne meddelelse i et alternativt format, hvis det er nødvendigt på grund af et handicap.  Sådanne spørgsmål, kommentarer eller anmodninger skal indsendes ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk, at e-mail-kommunikation ikke altid er sikker, så vi opfordrer dig til ikke at inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Kontaktoplysninger:

Hvis du ønsker at udøve dine individuelle rettigheder, bedes du kontakte os ved at få adgang til vores  webformular om individuelle rettigheder.  Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os via e-mail.

E-mail-adresse:  [email protected]

Derudover kan du i USA kontakte Takeda på 1-800-676-8975.

Opdateringer til vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger                                                                                         

Takeda kan opdatere denne meddelelse fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, vil den opdaterede meddelelse blive offentliggjort med en revideret ikrafttrædelsesdato.