Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Оповестяване на взаимодействието с пациентски организации

 

Взаимодействие с пациентски организации

Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с "Такеда България" ЕООД на:

Адрес : гр. София, п.к. 1404
бул. България № 69, бизнес сграда “ИНФИНИТИ ТАУЪР”, ет. 13
тел.: +359(02)958 27 36

Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА.