เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

กำลังมีการพัฒนาในฐานะบริษัทเวชภัณฑ์ยาระดับนานาชาติ 2000-

ด้วยเป้าหมายที่จะทุ่มเททรัพยากรด้านการบริหารจัดการให้กับธุรกิจยา Takeda จึงถอนการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพสัตว์ วิตามินรวม ธุรกิจสารเคมียูรีเทน อาหาร การเกษตร รวมถึงธุรกิจชีวิต-สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตกลางภาพ ค.ศ. 2001-2005
Takeda Pharma GmbH และบริษัทย่อยอีกสองแห่งที่ตนถือหุ้นทั้งหมดอยู่ซึ่งได้แก่ Takeda Pharma Ges.m.b.H ในออสเตรีย และ Takeda Pharma AG ในสวิสเซอร์แลนด์ ได้รวมกับกลายเป็นบริษัทย่อยที่ Takeda Europe Holdings B.V. ถือหุ้นทั้งหมด และในปีเดียวกันนั้นเอง Takeda Pharma Ireland Limited ก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการผลิตของ Takeda รอบโลก โรงงานผลิตยาขนาดใหญ่แห่งนี้ภายหลังได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Takeda Ireland Limited ในค.ศ. 2009
บริษัทค้นคว้าด้านชีวะสัญชาติสหรัฐฯ Syrrx, Inc. ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย R&D ระดับโลกของ Takeda และปัจจุบันดำเนินกิจการอยู่ภายใต้ชื่อ Takeda California, Inc.
Syrrx เป็นเจ้าของเทคโนโยลี X-ray crystallography ความละเอียดสูงที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์โปรตีนในเวลานั้น และการควบรวมกิจการของ Syrrx นี้คือโปรแกรมการค้นคว้าด้านยาของ Takeda ภายนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
Rozerem (ชื่อสามัญ: ramelteon) มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปจากยารักษาโรคนอนไม่หลับแบบดั้งเดิม มันออกฤทธิ์กับหน่วยรับสารเมลาโทนิน เพื่อโน้มนำให้เกิดสภาวะการนอนหลับตามธรรมชาติกับจิตประสาท เนื่องจากยาตัวนี้ช่วยในการนอนหลับโดยไม่จำเป็นต้องกดความกังวลหรือคลายเครียด จึงคาดหวังว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีในด้านความปลอดภัย
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited เป็นผู้นำในการประกอบกิจการในยุโรปและ ยกระดับกลยุทธ์ในภาคพื้นยุโรป ด้วยมุมมองตั้งแต่ระยะกลางถึงระยะยาว
การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ประจำสหรัฐฯ เสร็จสมบูรณ์สำหรับทั้งของ Takeda Pharmaceuticals North America และของ Takeda Global R&D Center นับได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ ในการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะของเราในอเมริกาเหนือ และเสริมการดำเนินงานในสหรัฐฯ ของเราด้วย
Takeda ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีรวม ซึ่งเนื้อหาจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน แต่จะเป็นเรื่องของโครงการริเริ่มด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน
และเพื่อรับรองการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ เราจึงได้รวบรวมจัดทำเป็นคู่มือ CSR Data Book ซึ่งมีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ e-book เพื่อเป็นการให้คืนกับสิ่งแวดล้อม CSR Data Book จะรวมเอารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล CSR ที่มีอยู่ในรายงานประจำปีอยู่แล้ว แต่นำมาเรียบเรียงใหม่: CSR Data Book
การควบรวม Paradigm Therapeutics เข้ากับบริษัทย่อยในสิงคโปร์ ทำให้ Takeda ได้ขยายเครื่อง multi-IND ของเรา Paradigm Therapeutics Ltd. คือบริษัทค้นคว้าด้านชีววิทยา ที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี 1999 Paradigm มีแผนการพัฒนาตัวยาเฉพาะด้านที่มีอนาคตอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป้าหมายและขอบเขตทับซ้อนกับพื้นที่ให้การรักษาหลักของ Takeda อยู่ Paradigm Therapeutics Ltd. ปัจจุบันดำเนินการอยู่ภายใต้ชื่อ Takeda Cambridge Limited (TCB) และ Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
จากการควบรวมนี้ Takeda ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับงานด้านการตลาดและการพัฒนาในสหรัฐฯ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการดำเนินธุรกิจ เมื่อร่วมมือกับ Abbott Laboratories ทำให้ TAP ได้กลายมาเป็นบริษัทย่อยที่ Takeda ถือหุ้นทั้งหมด และภายหลังควบรวมเข้ากับ Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA) และตามมาด้วย หน่วยงานด้านการพัฒนาของ TAP ได้ถูกยุบรวมเข้ากับ Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD)
Millennium คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในด้านไบโอฟาร์มาซูติคอล ซึ่งมีโครงการ R&D ด้านมะเร็งที่กำลังดำเนินการอยู่จำนวนมาก บริษัทเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยในด้านการรักษาความสมดุลของโปรตีน ด้วยการเสริมความแข็งแก่งที่ทั้ง Millennium และ Takeda ต่างก็มีคนละด้าน เราจะได้ประโยชน์จากความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายต่างนำมารวมกัน ทั้งจากความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในด้านมะเร็งอันเป็นเลิศของ Millennium
Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP) มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ รับผิดชอบดำเนินกิจการเชิงกลยุทธ์และการพาณิชย์ในประเทศออสเตรเลีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เมื่อถูกรวมเข้ากับองค์กรที่มีการพัฒนาระดับสากล Takeda Clinical Research Singapore (ปัจจุบันดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ TDC Asia) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประจำภูมิภาคสำหรับการพัฒนาด้านคลินิกที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็ง TDC Asia ไม่หยุดยั้งที่จะค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมมาสู่ผู้คน ผ่านโครงการในมือซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้การรักษาที่หลากหลาย
Dexilant (ชื่อสามัญ: dexlansoprazole) คือยายับยั้งการหลั่งกรดชนิดแรกที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีการปล่อยยาออกสู่ท้องตลาดเป็นสองขั้นตอน มันเป็นยาที่มีฤทธิ์แรงและกดอาการหลังกรดในกระเพาะอาหาร
คิดค้นโดย Teijin Pharma Limited ยา Uloric (ชื่อสามัญ: febuxostat) คือยารักษาภาวะกรดยูริคในเลือดสูงในคนไข้โรคเกาต์ มันช่วยลดระดับของกรดยูริคในเลือดของผู้ป่วยโรคเกาต์ โดยการยับยั้งเอ็มไซน์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์กรดยูริค
Takeda สนับสนุนหลัก 10 ประการของ United Nations Global Compact ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "สิทธิมนุษยชน" "แรงงาน" "สิ่งแวดล้อม" และ "ต่อต้านการทุจริต" และได้นำหลักการนี้มารวมในกิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ได้ขยายกิจกรรมด้าน CSR ของตนโดยตั้งองค์กรที่ดูแลด้าน CSR ขึ้นมาโดยเฉพาะในปี 2009
Takeda ได้จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อทำงานในระยะยาวและที่ดำเนินการอยู่กับ NGO และกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการที่จะปรับปรุงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา "Takeda Initiative" คือโครงการอายุ 10 ปี เริ่มต้นในค.ศ. 2010 ถึง 2019 เพื่อให้การสนับสนุน Global Fund to Fight AIDS และ Tuberculosis and Malaria (กองทุนรวม) โดยการช่วยให้พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสามประเทศในทวีปแอฟริกา ยกตัวอย่างเช่นใน ไนจีเรีย ครูกว่า 11,000 คนได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค AIDS ในปี 2012 ผ่านโปรแกรมนี้ ซึ่ง Takeda Initiative ได้มีส่วนให้การสนับสนุน และบรรดาครูเหล่านั้นได้ให้ความรู้ต่อกับนักเรียนกว่า 1.2 คนเกี่ยวกับโรค AIDS ผลลัพธ์ของกิจกรรมประเภทนี้ อัตราการติดเชื้อ the HIV ในกลุ่มหนุ่มสาวในไนจีเรียลดต่ำลง
Takeda ได้จัดทำ Takeda Global Code of Conduct เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับบริษัทในกลุ่ม Takeda Group เป็นการทั่วไป ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางบูรณาการสำหรับการออกระเบียบข้อบังคับให้ปฏิบัติของหน่วยงานของ Takeda ทั่วโลก
Azilva (ชื่อสามัญ: azilsartan) คือยาที่ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นตัวรับสาร Angiontensin II (angiotensin II receptor blocker (ARB)) ตัวใหม่ ในการทดลองทางคลินิก มันแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการลดความดันเลือดดีกว่า ARB รุ่นก่อน
ศูนย์วิจัย Shonan Research Center ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิซาวาและคามากูระ ในจังหวัดคานากาว่า สถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่นี้ได้รวมเอาศูนย์วิจัยที่โอซาก้าและที่สึกุบะ เป็นเสมือนไข่แดงของเครือข่ายการวิจัยสากลของ Takeda ที่ยกระดับนวัตกรรมการค้นคว้าวิจัยยา มีนักวิจัยราว 1,200 คนที่ศูนย์ ซึ่งจะปฏิบัติตามขั้นการทำ R&D ที่หลากหลาย ตั้งแต่ริเริ่มสืบค้นเป้าหมายการค้นคว้ายา และการเลือกสารประกอบที่จะนำมาผสม ไปจนถึงการทดลองนอกคลินิก จนถึงการออกผลิตภัณฑ์
การรวมกิจการของบริษัทยาสัญชาติสวิส Nycomed นั้นเสร็จสิ้นในเดือน กันยายน 2011 Nycomed คือบริษัทที่มีสถานะแข็งแกร่งในยุโรปและประเทศกำลังพัฒนาหลาแห่ง เนื่องจากมีการรวมกิจการ Takeda ได้ขยายตลาดของตนไปยังกว่า 70 ประเทศ และยังได้ขยายโครงสร้างงานขายและความเชี่ยวชาญของตน เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ยาของตนไปสู่มือผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์รอบโลกได้มากขึ้น
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 ในฐานะสมาชิกของโครงการ United Nations Global Compact LEAD Takeda ได้ช่วยนำบริษัททั่วโลกให้ปฏิบัติและเผยแพร่หลัก 10 ประการของ Compact ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
Takeda ให้การสนับสนุนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น (Great East Japan Earthquake) โดยการบริจาคผลกำไรบางส่วนจาก Alinamin กลุ่มยังได้ส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ทั้งในระยะยาว หรือที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ในช่วงปีหลัง ๆ นี้ วัคซีนได้มีส่วนอย่างมากต่อสุขอนามัยทั่วโลก Takeda ได้ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจวัคซีนของบริษัทไปสู่ระดับโลก ซึ่งได้ดำเนินการในญี่ปุ่นมากว่า 60 ปีแล้ว 
แผนกธุรกิจวัคซีน (Vaccine Business Division) ได้มีก้าวหน้าไปหลายขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจวัคซีนที่มีอยู่เดิมของ Takeda ในญี่ปุ่น รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวัคซีนสำหรับเด็กที่ทำกับในบริษัท และขยายวัคซีนที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำ R&D โดยการให้ลิขสิทธิ์ผลิตวัคซีนชนิดใหม่แก่ผู้เสนอตัว หรือรูปแบบการพัฒนาวัคซีนใหม่
・URL Pharma, Inc.: เพิ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำ Colcrys (colchicine) เข้ากลุ่มยารักษาอาการอักเสบเฉียบพลันของโรคเกาต์ 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: ขยายจุดยืนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่บราซิลได้อย่างกว้างขวางขึ้น 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจวัคซีน (ปัจจุบันคือ Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc.: เสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานการค้นคว้ายาของเรา เพื่อช่วยให้ระบุเป้าหมายใหม่ได้
Takeda ได้จัดทำนโยบายสากลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และส่งเสริมความคิดริเริ่มที่ครอบคลุมหลากหลาย 
กิจกรรมที่เกี่ยข้องกับ EHS (Environment, Health and Safety) ได้ขยายตัวครอบคลุมปัญหาหลากหลายที่กังวลกันในชุมชนทั่วโลก อย่างเช่น การใช้ทรัพยากรน้ำ หรือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีววิทยา แผนการในอนาคตที่เฉพาะนั้นรวมถึงการประเมินและการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตลอดช่วงวงจรชีวิต และแนวทางโดยละเอียดในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ LIME และวิธีการอื่น ๆ
ยาชนิดนี้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่กลับมาเป็นซ้ำหรือชนิดรุนแรง และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด anaplastic large cell lymphoma ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จาก Seattle Genetics, Inc และวางจำหน่ายโดย Takeda ใน EU ในค.ศ. 2012 และในญี่ปุ่นปี 2014 สำหรับผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานด้วยกลุ่มอาการที่ไม่พบบ่อยนี้ ยาควบคุมชนิดนี้จะให้ทางเลือกใหม่ในการรักษา
Lotriga (ชื่อสามัญ: Omega-3-Acid Ethyl Esters 90) คือยาควบคุมที่มีปริมาณ omega-3 สกัดเข้มข้น ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก Pronova BioPharma ASA นี่คือยาควบคุมชนิดแรกในญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของทั้ง EPA และ DHA
Nesina (ชื่อสามัญ: alogliptin benzoate) ถูกคิดค้นเป็นครั้งแรกโดย Takeda California, Inc. และเป็นยารักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ซึ่งลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการยับยั้งเอ็มไซน์ (DPP-4) ที่ทำให้ peptide-1 (GLP-1) ซึ่งคล้ายกับน้ำตาลหยุดการทำงาน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลังของอินซูลิน
หลักการสนับสนุนพลังสตรี Women's Empowerment Principles (WEPs) คือชุดของหลักปฏิบัติเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ข้อเสนอทางธุรกิจ ถึงวิธีการมอบหมายอำนาจกับสตรีในที่ทำงาน สามหลักสำคัญเป็นผลที่ได้จากการทำงานร่วมกับองค์กรของสามองค์กร ได้แก่ United Nations Entity for Gender Equality และ Empowerment of Women (UN Women) และ United Nations Global Compact Takeda ได้มีการลงนามในแถลงการให้การสนับสนุนของ CEO สำหรับ WEP ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 และวางแผนที่จะปฏิบัติตามเจ็ดหลักการเพื่อขยายการคิดริเริ่มที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้มากขึ้น
ด้วยการรวมกิจการของ Inviragen, Inc. (มีฐานอยู่ใน Colorado สหรัฐฯ) เราจะมีตัวเลือกนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา และเทคโนโยบีด้านวัคซีนที่ทันสมัยทั้งประเภทเชื้อยังไม่ตาย (live-virus) และชนิดเชื้อตายแล้ว (inactivated virus) ซึ่งช่วยขยายฐานของเราในตลาดวัคซีนโลกให้กว้างขึ้น
ยารักษาสำหรับกลุ่มอาการซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) ได้รับลิขสิทธิ์จาก Lundbeck ของ Denmark Trintellix มีกลไกการทำงานที่แตกต่างจากยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความคาดหวังว่ามันจะใช้รักษาอาการซึมเศร้าสำหรับผู้ป่วยจำนวนมาก 
* ชื่อผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนจาก Brintellix เป็น Trintellix(2016)
Entyvio คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างปรากฎการณ์ ซึ่งนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน Entyvio ถูกวางจำหน่ายโดย Takeda ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อมิถุนายน 2014
NINLARO ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในสหรัฐฯ ในค.ศ. 2015 ใช้เป็นยากลุ่ม proteasome inhibitor ที่ใช้รับประทาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของวิทยาการและการวิจัยเกี่ยวกับโรคมัลติเพิลมัยอิโลมา (multiple myeloma) ซึ่งใช้เวลานับสิบปีก่อนจะได้รับรางวัลโนเบล