เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ความเป็นมาของเรา

สนองความต้องการของผู้ป่วยผ่านนวัตกรรมด้านยารักษาโรคชั้นนำ
ค่านิยมที่ยังยืนผ่านกาลเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์

ในค.ศ. 1781 โชเบ ทาเคดะ ที่ 1 เริ่มต้นจำหน่ายยาแผนโบราณญี่ปุ่นและจีนในโดโชมาชิ ซึ่งเป็นย่านจำหน่ายยาของจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งของ Takeda เป็นที่โจษขานกันในเรื่องความซื่อสัตย์ของธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะและค่านิยมนี้ยังคงดำเนินอยู่ตามวันและเวลาที่ผ่านไป และกลายเป็นฝังอยู่ในปรัชญาองค์กรที่เข้มงวดกวดขันของเรา ซึ่งนำทางให้เราในวันนี้