เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

การวิจัยและพัฒนา

ทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของเราพร้อมทั้งพันธมิตรของเราใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำนำสมัย เพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในการปฎิรูปวิธีการรักษาซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก 

ด้วยการมุ่งเน้นในความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแขนงการรักษาสี่ด้าน และการลงทุนอื่น ๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมายของเราคือนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการทางการแพทย์ ผ่านการวิจัยและพัฒนาภายใน ร่วมกับความร่วมมือกับพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม 

เรามีขนาดและความเชี่ยวชาญในการเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่เน้นการสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม