เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

หัวใจหลักในการแก่ตัวอย่างสง่างาม

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 240 ปี เราได้สะท้อนให้เห็นเส้นทางที่ธุรกิจของเราได้มีพัฒนาการมา และแบ่งปันความรู้บางประการที่เราได้เก็บสั่งสมในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มีผู้คนน้อยรายนักที่จะอวดอ้างว่ามีพร้อมสรรพในทุก ๆ ช่วงของชีวิต ซึ่งนี่ก็เป็นความจริงในโลกของการทำธุรกิจเช่นกัน ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะยังคงประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การที่จะพัฒนาตนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง นับแต่อดีตที่ผ่านมาของ Takeda เรายังคงซื่อสัตย์กับรากเหง้าของเรา ในขณะที่ก็เปิดกว้างรับแนวทางใหม่ ๆ ที่เข้ามา และเราอยากจะคิดว่า เราทำได้สำเร็จอย่างงดงาม

เคล็ดลับสำหรับธุรกิจที่จะแก่ตัวทว่ายังคงงามสง่า มีดังนี้:

คิดค้น

คนเราควรกระหายที่จะสร้างความเติบโตให้กับตนเอง และธุรกิจของตนไม่ควรจะหยุดพึงพอใจกับสิ่งเดิม ๆ ที่มี ทั้งนี้ไม่ว่าวิธีการที่ใช้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูแลผู้ป่วย ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมของคุณ หรือการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลก จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ที่ Takeda เรายังคงรักษาก้าวย่างการคิดค้นในขอบข่ายวิทยาการหลัก ๆ เหล่านั้น และยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

จำไว้ตลอดเวลาว่าเราคือใคร

พอใจกับสิ่งที่ตัวคุณเป็นและยึดมั่นกับหลักการที่จะให้ประโยชน์แก่คุณ เราดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กรที่เราเรียกว่า "ทาเคดะ-อิซึม" (Takeda-ism) ที่ชี้แนะแนวทางการตัดสินใจให้และบอกถึงวัฒนธรรมของเรา ทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม จริงใจ และมานะอุตสาหะ ความสำเร็จที่เราได้รับเป็นหนี้ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้นี่เอง การซื่อสัตย์กับหลักจริยธรรมของตัวคุณเองจะให้ผลตอบแทนเสมอ

มองเข้าไปในกระจก

บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องสบตาตัวเองและยอมรับความจริงที่โหดร้าย การท้าทายตัวเราเองเพื่อที่จะเติบโตขึ้น สร้างเสริมความสามารถของเราเองเพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น มีความสำคัญกับเราเสมอมา บางครั้งเราต้องถอยห่างแล้วพูดว่า "นี่ไม่ได้ผล เราต้องแก้ไขมัน" หรือบางครั้งเราจะพูดว่า "นี่ใช้ได้ผลดีจริง ๆ ในพื้นที่นี้ของโลก ลองใช้กับพื้นที่ส่วนอื่นดู" การซื่อสัตย์กับตนเองว่าเราคือใคร ในฐานะบริษัทไม่เพียงแต่ช่วยเราให้แข็งแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ยังทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับธุรกิจอีกด้วย

ผูกมิตรกับเพื่อนดี

การทำตนเป็นหุ้นส่วนที่ดีและการเลือกหุ้นส่วนที่ดีนั้นสำคัญยิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่กับการที่บุคคลจะเติบโตขึ้นในระยะยาว แต่ยังรวมถึงการเติบโตในฐานะบริษัทด้วย เรามีความสามารถที่สนองความต้องการของผู้ป่วยได้ดีขึ้น นั่นก็เพราะหุ้นส่วนของเรา องค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย องค์กรการมีส่วนร่วม องค์กรไม่หวังผลกำไร เหล่านี้คือบางส่วนของความเป็นหุ้นส่วนที่เราได้สร้างขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราไม่มีทางที่จะพัฒนาขึ้นเป็นบริษัทได้หากปราศจากพวกเขา

ทั้งหมดก็เพื่อคนด้วยกัน

ท้ายที่สุดแล้ว เราก็คือคนที่ช่วยเหลือคนด้วยกัน ที่ Takeda ผู้ป่วย ลูกค้า และพนักงานเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เราทำเสมอมา เพราะคนต้องมาก่อน เราไม่เคยลืมสิ่งนี้