เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ทาเคดาเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลก บริษัท ทาเคดา รวมถึง บริษัทแม่คือ บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “ทาเคดา” หรือ “เรา”) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในพื้นที่ของคุณ กรุณาดูที่เว็บไซต์ของทาเคดาที่: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อจัดการการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของเรา ซึ่งรวมถึงการตอบกลับคำถามหรือ
คำร้องขอของคุณ เพื่อช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทาเคดา การจัดการงานประชุมและงานอีเวนต์
ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาของเรา การวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับตลาด และการให้ข้อมูลหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปที่คุณอาจสนใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นรวมถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อ (ทางธุรกิจ) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพการงาน (อาทิ ความชำนาญเฉพาะทางและความสนใจ) ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการประชุมของเรา โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั่วโลกที่เราร่วมมืด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น (อาทิ บริการตามวัตถุประสงค์ การสนับสนุนเชิงเทคนิค และการรับคำปรึกษาจากบริษัทผู้ให้บริการ) นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือและสาขาของทาเคดา การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจให้การคุ้มครองในระดับที่แตกต่างกัน ทาเคดาจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่สมควรหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรายุติลง เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลานานกว่านั้นได้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่บรรยายไว้ข้างต้นอาจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของเราและการตระหนักรู้ในโรค เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่มีต่อคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือเป็นไปตามความยินยอมของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือคัดค้านหรือร้องขอให้มีการจำกัด
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามความยินยอมของคุณ คุณจะมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่คุณมี กรุณาส่งคำร้องขอถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มคำร้องขอด้านความเป็นส่วนตัวที่ https://www.takeda.com/individualrights

หากแบบฟอร์มไม่มีภาษาที่คุณใช้สื่อสาร หรือหากคุณมีข้อสอบถามหรือคำร้องขออื่นใด คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของทาเคดาที่ [email protected] ได้เช่นกัน

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานควบคุมดูแลการคุ้มครองข้อมูลในเขตพื้นที่ของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ทาเคดาใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลดังกล่าว กรุณาดูประกาศความเป็นส่วนตัวของทาเคดาได้ที่ https://www.takeda.com/th-th/takeda-privacy-notice

CRM Privacy Notice

 

Effective date of this privacy notice: July 2022

Your privacy and the protection of your personal data is important to us. This Privacy Notice explains what type of personal data we may collect from you and how we use it for the purpose of our Customer Relationship Management (CRM).

Takeda is a globally operating group of companies. The Takeda enterprise includes the parent company Takeda Pharmaceutical Company Limited, and its affiliated entities (together “Takeda” or “We”). For contact information related to your local affiliate, please refer to Takeda website at: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.   

We process personal data about you for the management of our interactions, including to respond to your inquiries and requests; to facilitate our sales and marketing of Takeda products; for the organization of meetings and events; to collaborate on our research and development activities; for market research and analysis; and in general, to provide you with information or product samples that may be of interest to you.

The personal data we collect includes your (business) contact information, professional life information (such as your specialty and interests); and information about our interactions and meetings. We may also collect information about you through third parties that are allowed to share such information with us.

We may share your information with service providers and business partners around the world with whom we collaborate to fulfil the above purposes (e.g. fulfilment services, technical support, external consultants and external counsels). We may also share your information with other Takeda affiliates and subsidiaries. The sharing of your personal data may involve transfers to other countries. The data protection and privacy laws in these countries may provide a different level of protection. Takeda will put in place appropriate safeguards to protect your personal data in connection with such transfers.

We keep your personal data for the period necessary to fulfil the above purposes. We may also keep your data for a reasonable period following the termination of your relationship with us unless a longer retention period is required or permitted by law.

Our processing of your personal data as described above may be for our legitimate interests in promoting our products and disease awareness; to fulfil our contractual obligations towards you; to comply with our legal obligations; or based on your consent.

You may have the right to request access to, rectification, erasure, and/or a transfer of your personal data, or object to or request restriction of its processing.  Where our use of your personal data is based on your consent, you may also have the right to withdraw your consent at any time.  To exercise any right available to you, please send us your request using our Privacy Rights Request Form at https://www.takeda.com/individualrights.

If the form is not available in a language you would like to communicate in, or you have any other queries or requests, you may also contact Takeda’s Data Protection Officer at [email protected].

If you have a complaint on the way your personal data is being processed, you may also contact the Data Protection Supervisory Authority of the territory you are based in.

For further information about how Takeda processes your personal data and your rights related to this processing please refer to Takeda’s Privacy Notice at https://www.takeda.com/privacy-notice/.