Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Företagsinformation

Takeda i Sverige


Takeda är ett internationellt läkemedelsbolag med en 240-årig historia som japanskt företag. Vi kom till Sverige för drygt 50 år sedan, men har tagit med oss den stabila värdegrund och den höga etiska standard som lett företaget genom seklerna. Detta är vår bas för att förstå och möta behoven inom svensk sjukvård och vara en engagerad och pålitlig partner till vården.

Vår verksamhet är fokuserad på att forska fram, utveckla, tillverka och tillgängliggöra innovativa läkemedel inom sällsynta hälsotillstånd, gastroenterologi, centrala nervsystemet, cancer samt  blodplasmabaserade terapier och vacciner.

I samverkan med vården, regionerna, akademin och innovatörer identifierar vi utmaningar och utvecklar lösningar för att bana väg för livsomvälvande behandlingar och nya lösningar. Vi är här för att lära, förstå och arbeta sida vid sida med alla de som har patientens bästa för ögonen.

Varje beslut vi tar baseras på tydliga prioriteringar. Vi gör det genom att ställa oss följande frågor: Är det bäst för patienten? Bygger vi förtroende hos våra partner och i samhället? Är det bra för Takedas anseende? Om svaret är ja på alla dessa frågor, är vi övertygade att beslutet är långsiktigt och lönsamt, för oss och för samhället. Det är så vi utvecklats de senaste 240 åren till att bli ett av världens ledande läkemedelsföretag med 50 000 medarbetare, och även till att bli ett av de tre största läkemedelsföretagen sett till omsättning i Sverige. Och det är så vi vill fortsätta utvecklas de kommande århundraden.
Varje patient är viktig.