Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Våra läkemedel

Våra produkter täcker flera terapiområden. I Sverige är vi framförallt verksamma inom sällsynta diagnoser, gastroenterologi, centrala nervsystemet och onkologi, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

www.fass.se, under Takeda Pharma AB, hittar du en lista över våra läkemedel i alfabetisk ordning med länkar till produktinformationen.