Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Etik och transparens

Etik på Takeda

Etik och moral är viktigt för oss på Takeda och något vi eftersträvar att alla våra medarbetare har. Ytterst handlar det om ett fortsatt förtroende för att leva upp till sociala förväntningar och kunna ge ett mervärde till samhället.
Vi har en gemensam värdegrund i vår interna företagsfilosofi, Takeda-ism, som präglar vårt sätt att vara och agera, såväl internt som externt. Vi agerar med integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet, särskilt inför svårigheter och utmaningar. Mångfald, samarbete, engagemang, transparens, passion och innovation är ledord för oss. 

Öppen redovisning av värdeöverföringar till Hälso- och sjukvården

 

Transparens

EFPIA (den europeiska motsvarigheten till LIF) antog 2013 en ny etisk uppförandekod. Denna innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till Hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig Hälso- och sjukvård kommer att göras publika. 

EFPIA

Ett initiativ för ökad transparens genomförs i hela Europa, och även i Sverige. Uppförandekoden har kommit till mot bakgrund av de ökande förväntningarna från omvärlden på ett transparent samspel mellan företag och samhälle. En målsättning är att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och Hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare.

Läkarförbundet och Vårdförbundet är också positiva till införandet av uppförandekoden, läs mer på Etik-sidorna på www.lif.se

Takeda deltar också i detta viktiga initiativ, med anledning av bland annat följande: 

  1. Att uppträda etiskt, ärligt och transparent är i enlighet med våra värderingar (Takedaism) och vår interna företagsfilosofi sedan mer än 230 år.

  2. Att förbättra livskvaliteten för patienter är centralt för Takeda. Vi är fast beslutna att vara transparenta gällande de relationer vi har med Hälso- och sjukvården. 

   3. Vi är övertygade om att öppet redovisa värdeöverföringar bidrar till en hög affärsetik samt möjligheter till god samverkan, vilket främjar ett ökat förtroende från allmänheten för alla inblandade parter.  

I enlighet med alla läkemedelsföretag anslutna till LIF publicerar Takeda de värdeöverföringar som vi har haft under föregående år på LIF:s hemsida, www.lif.se, samt även på vår egen hemsida www.takeda.se.

På nedanstående länkar kan du läsa om Takedas tolkningar av rapporterbara värdeöverförningar, Metodmeddelande, samt vår publikation av de värdeöverföringar vi gjort till Hälso- och sjukvården under 2015 och 2016. 

De publicerade uppgifterna skall inte användas för andra syften än för att visa transparens i enlighet med LIF uppförandekod gällande öppen redovisning av värdeöverföringar från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvården. 

Publikationen ger ej en generell tillåtelse för besökare av hemsidan att göra ytterligare bearbetning av hälso- och sjukvårdens uppgifter, så som att korsa data med annan information publicerad på hemsidor av LIF:s medlemmar. 

Redovisningar för Takeda

2022

2021

2020

Redovisningar för Legacy Shire

2020

2019


Här kan du ta del av tidigare EFPIA rapporteringar för Shire >

 

Läs mer