Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Vatroslav Mateljiv ny medlem i Lifs styrelse

23 maj 2023
Vatroslav Mateljic


Vatroslav Mateljic, vd Takeda Sverige och tillförordnad chef för Takeda Nordics, valdes in i Lifs styrelse vid branschorganisationens årsstämma. I sitt uppdrag kommer han att fokusera på frågor som rör särläkemedel, sällsynta sjukdomar och precisionsmedicin:

– Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte, drivet av snabba framsteg inom behandlingen av sällsynta sjukdomar och individanpassade läkemedel, och de kommande förändringarna kan bara drivas igenom via gemensamma ansträngningar med Lif som nyckelaktör.

Med sin drygt 20-åriga erfarenhet från läkemedelsindustrin och sitt engagemang för politiska förändringar och tillgång till läkemedel vill Vatroslav Mateljic ge ett värdefullt bidrag till Lif:s agenda och bidra till att forma den svenska hälso- och sjukvården till förmån för patienterna.

Se https://lif.se/nyheter/2023/5/nya-medlemmar-i-lifs-styrelse/ för mer information.