Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Nu lanseras Takeda Academy för att stötta vården – först ut är en digital ADHD-utbildning

3 januari 2022

Inom hälso- och sjukvården finns ett starkt intresse för specialiserad fortbildning men det finns inte alltid tid eller möjlighet att genomföra utbildningar på mer traditionellt sätt med utbildningsdagar eller föreläsningar på plats. Pandemin har visat hur stor roll digitala verktyg kan spela och digitala utbildningsprojekt, så kallade e-learnings är ett effektivt sätt för hälso- och sjukvårdspersonal att kunna fortsätta utbilda sig. Därför lanseras nu Takeda Academy; en specialiserad, produktneutral och kostnadsfri digital utbildningsplattform för hälso- och sjukvårdspersonal.

”Det digitala är på frammarsch i alla aspekter av våra liv och sättet vi söker och tar till oss information är inget undantag. Det digitala formatet ger oändligt många möjligheter och en otrolig flexibilitet. Omställningarna under pandemin har lärt oss att de digitala verktygen finns och fungerar, det är nu upp till oss alla att fortsätta att utforska potentialen och arbetssätten i den digitala miljön. Takeda Academy är ett sådant innovativt initiativ”, säger Louise Hommerberg, Medical Science Liaison och projektledare för piloten av utbildningsplattformen Takeda Academy.

Takeda Academy är ett nystartat projekt inom Takeda och först ut är utbildningar som rör ADHD. Utbildningarna är medvetet utformade som moduler med kortare avsnitt. Allt för att göra det enklare för deltagarna att få in utbildningarna i vardagen men också att gå tillbaka och repetera vid behov. 

Piloten riktar sig specifikt till farmaceuter för att stötta dem i dialogen med patienter och anhöriga som hämtar ut läkemedel för ADHD på apotek.

”Utbildningarna inom Takeda Academy tas fram baserat på professionens behov, och representanter från målgrupperna är med och återkopplar på innehållet under utvecklingsprocessen för att säkerställa att innehållet blir relevant för den målgrupp det utformats för. Detta är något vi lägger stor vikt vid, då tanken är att utbildningsplattformen ska främja just en specialiserad och målgruppsanpassad fortbildning för hälso- och sjukvården.”

I pilotprojektet för Takeda Academy inom ADHD bygger utbildningen på den information farmaceuter kan dra nytta av i sin yrkesroll och samlar vanliga frågor som dyker upp i patient- eller anhörigmötet på apoteken.

”Denna utbildning innefattar en fördjupning i vad ADHD är och vilka läkemedel som används. Utbildningen är produktneutral, vilket vi tycker är viktigt för att ge deltagarna en helhetsförståelse för de olika behandlingsalternativ som används. Fördjupningen inkluderar även viktig information om hur läkemedlen ska tas samt praktisk information som kan stötta patienterna i en säker läkemedelsanvändning.”

Redan nu är fler utbildningar under utveckling för att på sikt kunna bidra med specialiserad fortbildning till ännu fler målgrupper inom hälso- och sjukvård däribland sjuksköterskor, läkare och skolsköterskor.

”Takeda Academy ska ge relevant information och en heltäckande bild av olika behandlingsalternativ, både farmakologiska och icke-farmakologiska. Deltagarna får en bredare kunskap inom diagnos och behandling, och målet är att bidra till att deltagarna känner sig ännu tryggare i dialogen med patienter och anhöriga.”

Pilotprojektet för Takeda Academy, som är en del av Takedas satsning på digital innovation, lanseras under fjärde kvartalet 2021. I samband med lanseringen kommer utbildningen erbjudas farmaceuter i hela landet i dialog med de stora apoteksaktörerna.

”Vår förhoppning är att den kunskap som förmedlas i dessa utbildningar kommer patienten till gagn genom tydligare information, tryggare kommunikation och säker läkemedelsanvändning. Det väcker också förhoppningsvis ett ännu större intresse för vilken skillnad innovativa digitala verktyg kan utgöra inom hälso- och sjukvård. Pandemin blev en katalysator för den digitala omställning som redan var på gång och vi fick se i praktiken att både verktyg och vilja finns för att arbeta i den digitala miljön i större utsträckning. Takeda ser definitivt potentialen i det digitala formatet och arbetar aktivt med att utforska och utveckla hur digitala verktyg och kanaler kan användas för att stötta patienterna och vården på bästa sätt”, avslutar Louise Hommerberg.