Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Takeda tar fram kunskapsunderlag om sällsynta sjukdomar

13 december 2021

Ca. 400.000 svenskar har idag ett sällsynt hälsotillstånd. Dock är de fördelade på ca. 6.000 olika diagnoser. Utifrån dagens situation finns förbättringsområden för att underlätta för dessa personer och deras anhöriga. Takeda har därför initierat dialog med olika intressenter för att försöka utkristallisera vad som behöver göras för att underlätta för dessa personer.

De diskussioner vi haft har fokuserat på tre huvudområden:

  • tid till diagnos,
  • patientmedverkan samt
  • tillgång till behandling.

En sammanfattning från alla de dialoger som förts finns tillgänglig i ett "Kunskapsunderlag om sällsynta sjukdomar", som redogör för de delar där det finns samsyn på lösningar. Takeda kommer även framgent att fortsätta dialogen och uppmuntra till diskussion då vi anse att alla har rätt till en diagnos samt tillgång till behandling. Precis som Region Västerbotten nämner i sin vitbok kommer det krävas ett nytt tänk rörande läkemedel inom sällsynta diagnoser från alla parter och det kommer krävas ett ökat utnyttjande av hälsodata. Genom att, prestigelöst, kroka arm med varandra är vi på Takeda övertygade om att vi kan skapa nya möjligheter för dessa personer.

Att se hela systemet och gemensamt med partners finna lösningar som förbättrar för alla det är det vi kallar ett ”nytt vårdtänk” och vi är övertygade om att det enbart är på detta vis vi tillsammans kan skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård.

 

KUNSKAPSUNDERLAG SÄLLSYNTA SJUKDOMAR PDF