Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Uppdaterad information om burklock för Levaxin

4 mars 2020
För att uppfylla Läkemedelsverkets krav om ett barnskyddande lock införde Takeda hösten 2017 en ny Levaxinburk. Sedan dess har vi mottagit synpunkter från patienter som upplever att burklocket är svårt att hantera, vilket vi beklagar.

Takeda tar dessa synpunkter allvarligt och initierade redan 2018 en diskussion med fabriken som tillverkar Levaxin, för att se om det är möjligt att hitta ett mer användarvänligt alternativ, som samtidigt uppfyller kravet på barnsäkerhet.

En ny förpackningslösning har identifierats och ska testas under våren. Om testet faller väl ut, ska produktionen av de nya burkarna påbörjas senare i år med en möjlig introduktion i slutet av kalenderåret.

Utvecklingen av det nya burklocket har varit en komplex och tidskrävande process, där faktorer som kompatibilitet med existerande maskinell utrustning, modifikationer på förpackningslinjen samt hållbarhetsstudier av tabletterna i det nya förpackningsmaterialet, varit delar som bland annat behövt undersökas. Detta har krävt genomgång av olika alternativ men även praktiska test från patient- och säkerhetsperspektiv. Slutligen kommer också godkännande av Läkemedelsverket att krävas innan vi kan lansera en ny förpackning.Pilarna ska riktas mot varandra på burklock respektive burk, därefter kan locket tryckas uppåt. För att stänga burken trycks locket på igen. För att burken åter ska vara barnskyddande ska pilarna vara åtskilda på lock respektive burk.

Vi är tacksamma för er förståelse.

SE/ESP/0220/0001