Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Pressmeddelande: Takeda fortsätter sin strategi genom avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten i Europa till Orifarm för upp till 670 miljoner USD

24 april 2020

Takeda har idag ingått avtal om att avyttra en portfölj av utvalda produkter och anläggningar som inte ingår i Takedas kärnverksamhet. Det är ett antal receptfria och receptbelagda läkemedel som säljs i Europa samt två tillverkningsanläggningar i Danmark och Polen som säljs till Orifarm, ett snabbväxande danskt läkemedelsföretag för upp till 670 miljoner USD.

Produktportföljen som avyttras till Orifarm inkluderar ett antal receptfria läkemedel och kosttillskott samt även utvalda receptbelagda läkemedel inom områdena andningsvägar, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar och endokrinologi primärt sålda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Belgien, de baltiska länderna samt Österrike.

Under 2018 genererade dessa läkemedel en nettoförsäljning om 230 miljoner USD, drivet av stark efterfrågan på receptfri host- och förkylningsmedicin och vitaminer, liksom receptbelagda produkter som Warfarin och Levaxin. Även om produkterna inkluderat i denna avyttring möter viktiga patientbehov i dessa länder, så ligger de utanför Takedas prioriterade affärsområden – gastroenterologi (GI), sällsynta sjukdomar, plasmabaserade terapier, onkologi och centrala nervsystemet.

- Dessa avyttringar gör att vi kan prioritera och ytterligare stärka våra insatser inom våra kärnområden, säger Vatroslav Mateljic, vd Takeda Sverige. Inför detta beslut har Takeda noggrant övervägt vilken köpare som är rätt för att säkerställa maximalt värde och kontinuitet för de patienter och kunder som är beroende av dessa produkter.

Detta är Takedas sjätte försäljning inom de senaste tolv månaderna för att nå målet att ha avyttrat cirka 10 miljarder USD av icke centrala tillgångar i syfte att fokusera på kärnområdena. Förra månaden meddelade Takeda försäljningen av icke-kärnprodukter i Latinamerika till Hypera Pharma för 825 miljoner USD. Takeda slutförde också försäljningen av icke-kärntillgångar som spänner över Ryssland-CIS-regionen till STADA för 660 miljoner USD och i länder som spänner över Mellanöstern och Afrika-regionen till Acino för över 200 miljoner USD förra månaden. I juli 2019 slutförde Takeda försäljningen av Xiidra till Novartis för upp till 5,3 miljarder USD. Efter att denna affär är avslutade kommer Takeda att ha slutfört 80 procent av dess avyttringsåtagande.

Takeda har för avsikt att använda intäkterna från sina avyttringar för att fortsätta att minska sina skulder och påskynda snabb låneliminering efter integrationen med Shire i början av 2019.


Detaljer om transaktionen

Takeda har ingått avtal om att sälja en portfölj av cirka 110 utvalda receptfria och receptbelagda produkter sålda i Europa till Orifarm för 505 miljoner USD som kontant betalning, 70 miljoner dollar på framtida basis och upp till ytterligare 95 miljoner dollar i potentiella delbetalningar. Två produktionsanläggningar i Danmark och Polen kommer också att överföras till Orifarm vid affärens avslutande. Enligt villkoren i avtalet kommer Orifarm att erhålla rättigheter, äganderätt och intresse för produkterna i portföljen exklusivt för dessa länder.

Cirka 600 medarbetare inom tillverkning, sälj- och marknadsföring och supportfunktioner av de aktuella produkterna kommer att föras över till Orifarm när affären stängs.
Transaktionen förväntas vara genomförd i slutet av räkenskapsåret 2020 (sista mars 2021), med förbehåll för uppfyllandet av sedvanliga tillträdesvillkor, mottagandet av nödvändiga regulatoriska godkännanden och, i förekommande fall, uppfyllandet av lokala fackliga krav. Fram till dess kommer Takeda att fortsätta produktionen och se till att produkterna är tillgängliga för patienter.


För mer information, vänligen kontakta
Henry Werner, kommunikationsdirektör, Sverige och Norden, [email protected],
+46 8 731 28 00, +46 70 970 22 27

Läs det engelska pressmeddelandet i sin helhet här
För mer information vänligen besök: www.ema.europa.eu/ema/ eller www.takeda.com

Om Takeda
Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla innovativa läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.