Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

COVID-19: Takeda vidtar åtgärder för att minimera risken för spridning

13 mars 2020
Medan situationen avseende SARS-CoV2 (Corona) virusets spridning fortsätter att utvecklas vidtar Takeda åtgärder för att minimera risken för infektion samt tillförsäkra att läkemedel och tjänster fortsatt når patienterna. Vår prioritet just nu är att skydda alla från ytterligare spridning av COVID-19: läkare och deras kollegor, patienterna och deras familjer och närstående samt våra anställda.

Vi hoppas därför på förståelse för att Takeda har beslutat att tillsvidare inte närvara fysiskt på kontoret eller vid några personliga möten eller externa evenemang. Vi kommer i de fall det finns möjlighet istället att erbjuda alternativa digitala kommunikations- och mötesplattformar för att kunna ha en fortsatt löpande kontakt utifrån de behov som finns. Vi hoppas att detta uppfattas som en förnuftig lösning under rådande omständigheter och vi beklagar eventuella förseningar eller mötesavbokningar som kan uppstå till följd av detta beslut.

Vårt mål är nu att säkerställa att våra läkemedel finns tillgängliga. Takedas övergripande globala läkemedelstillverknings- och försörjningsstrategi innebär att trygga en kontinuerlig tillgång av läkemedel
för patienter, genom upprätthållande av en tillräcklig lagernivå samt tillgång till alternativa producenter av våra läkemedel. Vi kommer fortsatt noga följa utvecklingen av situationen och vidta ytterligare åtgärder vid behov.