Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Sverige långt framme inom värdebaserad vård, med stora möjligheter till fortsatt utveckling

11 februari 2019
The Economist Intelligence Unit (EIU) har på Takedas uppdrag tittat närmare på hur situationen ser ut för värdebaserad vård i Sverige. Idag släpps rapporten med namnet “Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level” och pekar, förutom på Sveriges tätposition, även på potentialen till fortsatt snabb utveckling. 

The Economist Intelligence Unit (EIU), en division av tidskriften ”The Economist”, gör analyser och rapporter över hela världen inom bland annat hälso- och sjukvård. De har på Takedas uppdrag tittat på hur Sverige ligger till inom värdebaserad vård (Value Based HealthCare – VBHC). Takeda är intresserad av att förstå hur intressenter och aktörer inom vården resonerar och prioriterar för att uppnå ett hållbar hälso- och sjukvård som har patienten i centrum.

Rapporten släpps idag av EUI och kan läsas här.
https://eiuperspectives.economist.com/VBHCSweden

- Takeda har bett EIU titta på hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv och hur vi kan utveckla ett modernt, hållbart system för hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet av rapporten är viktigt för att vi skall få djupare förståelse för vilka möjligheter som finns samt vilka utmaningar vi behöver övervinna, säger Per Rydingsvärd, Interim Country Manager på Takeda.

Takeda kommer under de kommande månaderna att initiera rundabordsamtal med ett brett spektrum av intressenter för att ytterligare fördjupa diskussionen kring frågorna om VBHC.