Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Utbildning inom tyreoidea lanserad för vården: tyreoidea.se

4 juli 2018
Under juni 2018 har en webbaserad utbildning inom tyreoidea lanserats. Tyreoidea.se, som utbildningen heter, är en onlineresurs med information om terapiområdet tyreoidea och riktar sig till läkare. Informationen baserar sig på aktuell vetenskaplig litteratur och guidelines samt klinisk erfarenhet.

Detta utbildningsmaterial om sjukdomar i tyreoidea är sammanställt av en grupp specialister i Sverige med gedigen erfarenhet av diagnostik, behandling och forskning inom området endokrina sjukdomar och som under de senaste 2-3 decennierna allt efterhand har tagit fram information om tyreoideasjukdomar i form av böcker, videofilmer och CD-skivor.

Innehållet i detta material baseras dels på deras tidigare arbeten, dels på nationella och internationella riktlinjer samt på ny kunskap som erhållits vid nationella och internationella vetenskapliga möten.

Författarna till utbildningen tror att det finns ett stort behov av ett uppdaterat webb-baserat utbildningsmaterial om tyreoideasjukdomar som ger vägledning vid diagnostik, tolkning av laboratorieanalyser, behandling och uppföljning.

Arbetet med att ta fram detta material har skett med stöd från Takeda Pharma AB och följaktligen har Takeda inte haft synpunkter på eller på något sätt påverkat innehållet. Materialet återspeglar därför endast författarnas synpunkter och är baserat på evidens och vetenskaplig dokumentation samt på författarnas långa kliniska erfarenhet inom området.

Författarna kommer från Göteborg, Stockholm samt Lund. De har ansträngt sig för att innehållet skall kunna användas över hela landet och inte vara präglat av lokala uppfattningar och traditioner. De har därför ägnat mycket tid åt att jämka samman deras ibland något skilda uppfattningar inom detta vida fält.