Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Information om tillgänglighet av Levaxin 

6 mars 2018
För närvarande är efterfrågan på Levaxin väldigt hög. Trots att Takeda har vidtagit flera åtgärder för att öka produktionen, och därmed säkerställa fler leveranser till Sverige, råder det brist på Levaxin på vissa apotek. Denna brist berör för närvarande Levaxin 25, 50 och 200 mikrogram, men kan även påverka andra styrkor under de kommande veckorna. Nya leveranser av Levaxin beräknas till vecka 14 och 15. 
Levaxin finns tillgängligt i flera styrkor, som gör det möjligt att kombinera/ dela olika styrkor för att uppnå förskriven dos. För information om kombination/delning av olika styrkor samt mer specifik information till patient, apotek och förskrivare hänvisar vi till läkemedelsverkets hemsida: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Fortsatt-restsituation-forLevaxin/

Vi förstår att många patienter är oroliga. Vi har vidtagit flera åtgärder för att återställa och säkerställa permanent lager av Levaxindoser. Vi har till exempel infört dygnet-runt-produktion, även under helger, ökat hastigheten på tablettproduktionen och kommer att ordna direktleverans till berörda länder. Utöver dessa åtgärder har vi även installerat nya maskiner som ska öka produktionstakten framöver.

Bakgrund: Varför råder det brist på Levaxin? Även om efterfrågan på Levaxin normalt sett är relativt stabil så har förutsättningarna på den europeiska marknaden förändrats drastiskt. På grund av minskad tillgång till andra sköldkörtelmediciner i Europa har efterfrågan på Levaxin ökat vilket har varit en utmaning för Takedas produktionskapacitet. Temporära avbrott i produktionen har lett till ytterligare minskning av lagren.