Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Information om burklock till Levaxin 

16 februari 2018
Takeda införde med början hösten 2017 ett barnskyddande burklock för Levaxin. Det nya locket blev infört för att uppfylla Läkemedelsverkets krav om ett barnskyddande lock som förhindrar att barn felaktigt får i sig Levaxin.

Många upplever det nya burklocket svårt att hantera, vilket vi beklagar. Som en följd av de synpunkter/reklamationer som kommit in till oss, för Takeda just nu en diskussion med leverantören av förpackningsmaterialet för att se om det är möjligt att hitta ett mer användarvänligt alternativ, som samtidigt uppfyller kravet på barnsäkerhet. Vi kommer att informera om utfallet av dessa diskussioner.

Vi tackar er som tagit er tid att vidarebefordra synpunkter till oss om Levaxinlocket, men utifrån ovanstående är det inte längre nödvändigt med ytterligare synpunkter på utformningen av locket. Vi tar dock som vanligt gärna emot reklamationer om rent tekniska fel på förpackningen.

Instruktioner för hur Levaxinlocket ska användas:

Pilarna ska riktas mot varandra på burklock respektive burk, därefter kan locket tryckas uppåt. För att stänga burken trycks locket på igen. För att burken åter ska vara barnskyddande ska pilarna vara åtskilda på lock respektive burk.

Vi är tacksamma för er förståelse.