Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Information om restsituation på Levaxin 125 mikrogram med 100 tabletter

16 maj 2017
Restsituationen på Levaxin 125 mikrogram med 100 tabletter beror på problem med klistret på burkarna vilket kan leda till lösa etiketter.

Ärendet har högsta prioritet och åtgärder är vidtagna för att undvika detta framgent. För närvarande har vi inget exakt datum när styrkan finns i lager igen men vi beräknar att vara utan lager i någon vecka.

Vi har lager av övriga styrkor av Levaxin: 25, 50, 75, 100, 150, 175 och 200 mikrogram. Detta innebär att man kan kombinera tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos.

Vi beklagar de problem som detta medför.

Uppdaterad 2017-06-30:
Restsituationen som funnits på Levaxin 125 mikrogram med 100 tabletter är åtgärdad och produkten finns nu tillgänglig igen. Vi beklagar eventuella problem som kan ha uppkommit under denna period.