Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Indragning av vissa batcher av läkemedlet Liothyronin

19 januari 2017
Takeda tar alla patienters reaktioner på största allvar och vi beklagar djupt den oro och de problem som indragningen av vissa förpackningar av Liothyronin har orsakat. 

Vi har följt Läkemedelsverkets rekommendationer för indragning av läkemedel, men förstår att mer information hade behövts.

Framöver önskar vi bli bättre i vår kommunikation gentemot patienter. Därför har vi påbörjat en dialog med Sköldkörtelföreningen. Vårt mål är att patienter ska känna sig tryggare med sin behandling framöver.

Utifrån detta önskar vi svara på några av de vanligaste frågorna som inkommit:

Bakgrund för indragningen

  • En batch med Liothyronin uppvisade felaktig upplösningshastighet – som en försiktighetsåtgärd drogs ytterligare sju batcher in. Vi vill understryka att samtliga batcher innehållit rätt mängd och rätt kvalitet på den aktiva substansen (liotyronin).
  • Om du har en burk Liothyronin från någon av de indragna batcherna kan du byta ut den kostnadsfritt på ditt apotek, genom att göra en reklamation.

Detta är de indragna förpackningarna:

Batch nr Utg datum
338026 01-2021
349913 05-2021
361850 05-2021
10767451 02-2017
10801278 07-2017
10825182 10-2017
10980871 12-2018
11119292 03-2020

Vid eventuella problem eller övriga frågor kontakta Takedas medicinska informationstjänst på tel. 08-731 28 00 eller [email protected].

Så säkerställer vi kvaliteten på produkten

  • Med anledning av det inträffade ställer vi nu högre krav på utgångsvärdet för upplösningshastigheten på den Liothyronin som produceras. Detta för att säkerställa att produkten håller sig inom gränsvärdet även under lagring. Den batch som nu finns på apotek håller sig väl inom specifikationen och vid ett extra test under lagring sågs heller ingen nedgång av värdet.
  • Liothyronin fyller en viktig funktion för många patienter och vi känner ett stort ansvar för att kunna fortsätta leverera denna behandling även i framtiden.
  • Inga andra läkemedel från Takeda, såsom Levaxin, har påverkats av detta. Levaxin hanteras helt separat och har ingen koppling till tillverkningen av Liothyronin.

Vi konstaterar att trots att indragningen gällde distributör och apotek hade det varit klokare att rådgöra
proaktivt med patientrepresentanter och gå ut med information till patienter och allmänhet.

Läs rapporten om indragningen här: https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/indragningar/Liothyronin%2020%20mikrog%20tablett%20-%20RAS%20II.pdf

Läkemedelsverket har publicerat ett förtydligande kring detta ärende och vad som gäller vid indragningar av läkemedel, se https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Angaende-Lakemedelsverkets-indragning-av-Liothyronin/