Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Linn Mandahl Skepp ny i LIFs styrelse

5 juni 2015

Vid årsstämman den 5 juni valdes Linn Mandahl Skepp, VD på Takeda Pharma AB, in som ledamot i LIFs (Läkemedelsindustriföreningens) styrelse. Hon blir därmed en av dess 13 ledamöter.

– Jag är glad för förtroendet och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med resten av styrelsen med viktiga frågor såsom främjandet av villkor för Life science-sektorn i Sverige samt svenska patienters tillgång till nya, innovativa läkemedel, säger Linn Mandahl Skepp.

Vid årsstämman den 5 juni valdes också Niklas Karlberg, Novartis, till ny ordförande efter Robert Ström. Niklas Karlberg har suttit i LIFs styrelse sedan 2008.

Några av LIFs målsättningar under tidsperioden 2015-2018 är: förbättrad tillgång till innovativa läkemedel för alla patienter i Sverige, att öka läkemedelsföretagens FoU-aktiviteter i det svenska sjukvårdssystemet, säkra en korrekt användning av läkemedel och att säkra den svenska marknadens förutsägbarhet och transparens.

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av cirka 85 medlemsföretag som tillsammans står som tillverkare av cirka 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. De verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket de vill ska uppnås via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. LIF Service AB (LIF) dotterbolaget, företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare.