Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Pressinbjudan – självtestning i Almedalen.

27 juni 2014

Tisdagen den 1 juli 2014 arrangerar Dagens Medicin tillsammans med Takeda och Roche Diagnostics seminariet:
”Hur mycket makt ska patienten ha över sin behandling?”

Drygt 190 000 svenskar står idag på blodförtunnande behandling som förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer eller som är hjärtopererade för vissa klaffel. De allra flesta tar sig fortfarande till särskilda mottagningar för att kontrollera sin behandling, trots att de med hjälp av befintlig teknik skulle kunna ta ett mycket större ansvar för sin egen diagnostik och behandling.

– Självtestning har visat sig vara mycket lyckosamt. Det stärker patienternas egenmakt, det blir enklare och ökar både tillfredställelsen och livskvaliteten hos patienterna., säger Kurt Boman, senior professor i medicin, Västerbottens läns landsting och en av huvudtalarna vid dagens seminarium.

Både Socialstyrelsen och SBU ger egenkontroll hög prioritet i nationella riktlinjer och utvärderingar, men trots det verkar inte sjukvården kunna släppa greppet.

– Vi vet att patienter vill ta ett större ansvar för sin behandling, vilket spar pengar för sjukvården, ger bättre behandlingsresultat och ökar patientens livskvalitet, men ändå så är det svårt att ändra behandlingsrutiner och arbetssätt. Många är involverade i rådande processer och det finns motkrafter till förändringar av flera olika skäl, säger Kurt Boman.

Stockholms läns landsting utbildar nu 2 000 patienter i att själva testa sin blodförtunnande behandling.

– Det är oerhört glädjande att Stockholms läns landsting ger patienterna möjlighet till en enklare vardag genom självtestning. Fler landsting måste följa efter med liknande subventioner. Besparingen i samhällskostnader för strokevård och räddad livskvalitet för den enskilde motiverar även en satsning på identifiering och behandling av människor med förmaksflimmer, säger Inger Ros, ordförande i riksförbundet Hjärt-Lung.

Välkommen till en diskussion om patientnytta och patientdelaktighet – vilka är erfarenheterna så här långt och varför tar inte sjukvården vara på de möjligheter som finns? Möt också Rebecka Hast- Gustafsson, en ung patient med mekanisk hjärtklaff som berättar om hur livet har förändrats med tillgång till självtester.

Journalister hälsas välkomna och det finns möjlighet att ordna intervjuer med föreläsarna. Föranmälan krävs, men kan göras med kort varsel.
Kontakta då Carl-Johan Glans på +46 (0)70 370 50 10.


Deltagare

Kurt Boman, senior professor i medicin, Västerbottens läns landsting
Rebecka Hast-Gustafsson, patient med mekanisk hjärtklaff
Inger Ros, ordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung
Christer Jonsson (C), landstingsråd, landstinget i Kalmar län
Helen Eliasson (S), ordförande, hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen
Dag Larsson (S), landstingsråd, vice gruppledare, ordförande för fullmäktigegruppen, hälso- och sjukvårdsfrågor, Stockholms läns landsting

Tid och plats

Tisdagen den 1 juli 2014, kl.10.00- 11.00, med avslutande förfriskningar (cirka 30 minuter).
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters bakficka
Tage Cervinsgata 8, Visby

För mer information, vänligen kontakta:
För praktiska frågor, kontakta Carl-Johan Glans på +46 (0)70 370 50 10.

Linn Mandahl Skepp, VD Takeda Pharma AB
Telefon: +46 (0)70 562 98 02
Mail: [email protected]