Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Möt kollegorna: Emma Silfverswärd, Key Account Manager HAE

Tron på att det vi gör påverkar människors liv till det bättre oavsett var de bor i världen är vår drivkraft. I serien "Möt kollegorna" vill vi presentera några av de personer som gör Takeda Sverige till en fantastisk arbetsplats.

 

I dag träffar vi Emma Silfverswärd, Key Account Manager HAE.

Emma har jobbat med marknadsföring och försäljnng på flera olika läkemedelsbolag, innan hon år 2015 kom till Shire, som idag är en del av Takeda. Hon arbetar som Key Account Manager inom terapiområdet heriditärt angioödem (HAE). HAE är en så kallad sällsynt sjukdom och där det endast finns ca 200 drabbade patienter i hela Sverige.

“Det är mötet med människor som är det mest spännade i mitt jobb”, säger Emma. “Insikten om hur viktigt det är med kommunikation har varit en av de viktigaste insikterna under alla mina åren i branschen.”

De som känner Emma förstår innebörden i detta påstående: Hon arbetar dagligen med att utveckla sin kommunikativa förmåga och har gjort kommunikation till en egen konstform, där hon kontinuerligt arbetar med att förstå och läsa in mottagarnas behov.

Varje morgon innan sina möten frågar hon sig: Vad vill jag utstråla? Hur vill jag att de upplever mig? Vad vill jag att de ska komma ihåg efter mötet?

“Jag vill att personerna jag möter i mitt arbete dagligen ska kunna förstå, se och känna att jag verkligen bryr mig om och vill hjälpa HAE-patienter till ett bättre liv”, säger Emma.

“Att förmedla information handlar om att vara en bra berättare. Det jag presenterar måste vara tydligt och bygga på relevant fakta, i kombination med att skapa förtroende, trygghet och glädje”, förklarar Emma. “Inom området sällsynta diagnoser finns det idag få experter i landet. Jag träffar de flesta av dem, och det finns självklart möjlighet att skapa ett nätverk mellan dem som kan generera värdefulla utbyten av information och insikter. Men det kräver att jag tillsammans med läkarna bygger upp ett gemensamt förtroende, och det är ett långsiktigt arbete.”

Emma har också påbörjat vad hon kallar ett “detektivarbete”, i att identifiera olika aktörer på samma sjukhus, som alla träffar eller har kontakt med patienter med sällsynta diagnoser.

“Ibland känner de inte till varandra. Så mitt arbete består i att föra samman dessa personer. Detta öppnar och möjliggör att man får ett bredare  och mer holistiskt perspektiv kring patienten och hens behov, vilket är mycket viktigt för både dem och för mig.Utifrån mitt perspektiv är det grundläggande att se och arbeta med patienten utifrån hela sjukdomsbilden och inte bara med själva läkemedlen”, förtydligar Emma.

COVID-pandemin har från en kommunikativ synvinkel varit utmanande för Emma.

“Det är svårare att skapa och förmedla samma energi framför skärmen”, berättar hon. “Samtidigt förstår jag att kunderna kan uppfatta att digitala möten blir mer effektiva. Utmaningen har ändå i slutändan skapat utrymme för innovation, och nya sätt att driva kommunikation framåt.”, förklarar Emma.

Med ett holistiskt synsätt kring patienten och en utstrålning av förtroende, trygghet och glädje är Emma en väldigt uppskattad kollega. Hon engagerar sig på otaliga olika sätt i vårt företag, som intern Wellbeing Ambassador och som medorganisatör av en think tank som arbetar med att utveckla nya perspektiv inom account management.

Hon arrangerar även interna företagsutmaningar, delar inspirerande information och är en uppskattad spexare.

Det är personer som Emma, tillsammans med alla våra kollegor, som skapar vår företagsidentitet. Takeda vill att våra medarbetare ska få friheten att växa fritt i sina roller för att utveckla företaget. Emmas strävan mot inspirerande och effektiv kommunikation med våra kunder är ett tydligt exempel på när det får resultat.