Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

För patienter

Takeda Pharma AB säljer och marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel. Vi har läkemedel inom en mängd olika behandlingsområden och mot olika typer av besvär. På Fass.se kan du se en lista över våra läkemedel och där finns också bipacksedel för varje läkemedel. Har du frågor om våra produkter som du inte finner svar på på fass.se kontakta oss gärna.

Vi vill ge kunskap och underlätta förståelsen kring våra produkter och behandlingsområden. Vi är skyldiga att lämna en balanserad, saklig och aktuell information om ett läkemedels egenskaper, verkningar och lämplig användning. All vår kommunikation regleras av olika lagar, var av Personuppgiftslagen (PUL) och Marknadsföringslagen, är de två mer allmänna. Därutöver följer vi även Läkemedelsindustriföreningens (LIF) ”Regler för läkemedelsinformation”.

Om du kontaktar oss är vår policy att svara på din förfrågan så fort vi kan. Om frågorna är av en karaktär som vi av etiska skäl inte kan besvara, hänvisas du alltid till sjukvården.