Aktivizēt piekļūstamībuAktivizēt piekļūstamību
Takeda ir apņēmies radīt korporatīvo vērtību, attīstot izcilus farmācijas produktus un veicot korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes.

Attieksme pret cilvēktiesībām

 

Ņemot vērā globālo perspektīvu, Takeda dara visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēktiesības, izmantojot visu pievienotās vērtības veidošanas ķēdi.

UZZINĀT VAIRĀK


Attieksme pret darbiniekiem

 

Lai sasniegtu mūsu redzējumu par palīdzības sniegšanu pacientiem visā pasaulē, mēs veidojam uzņēmumu, kas var pilnībā izmantot mūsu daudzveidību un unikālo kultūru.

UZZINĀT VAIRĀK


Attieksme pret vidi

 

Mēs attīstāmies vides, veselības un drošības jomās ar vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvu, lai izpildītu mūsu kā globāla uzņēmuma pienākumus.

UZZINĀT VAIRĀK


Pretkorupcijas pasākumi

 

Takeda ir izveidojis vispārēju politiku korupcijas apkarošanai un turpina nodrošināt tās ievērošanu.

UZZINĀT VAIRĀK