Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Įmonės filosofija

Misija

Mūsų misija – teikiant pažangiausius medikamentus siekti, kad žmonės visame pasaulyje būtų sveikesni ir džiaugtųsi šviesesne ateitimi.

Vizija, 2025 m.

Mes siekiame patenkinti visų pacientų, kad ir kur jie yra, poreikius. Mes užsitarnaujame visuomenės ir klientų pasitikėjimą, laikydamiesi „Takeda“ filosofijos, kurią vadiname „takedaizmu“.
Mes esame pripažinti savo srities lyderiai dėl aktyvumo, inovacijų ir kompetencijos. Visa tai mums padeda užtikrinti stabilų veiklos procesą ir tvariai augti.

Vertybės

Strateginis kelias

Mūsų strateginis planas paremtas keturiais pamatiniais objektais, kurie apibrėžia, kaip pasiekti 2025 m. viziją. Mes sutelkiame dėmesį į vertybes, žmones, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir verslo rodiklius, nes tai mums padeda judėti link savo 2025 m. vizijos. Šie tikslai turi būti reguliariai peržiūrimi, siekiant stebėti pažangą ir pasirūpinti, kad nenukryptume nuo 2025 m. vizijos.
Mes nusistatėme sau konkrečius tikslus, planus ir pagrindinius veiklos rodiklius, kad galėtume patenkinti visų klientų poreikius bei užsitarnauti jų ir visos visuomenės pasitikėjimą.

Vertybės

„Takeda“ įmonės darbo principai (vientisumas, dorumas, sąžiningumas, atkaklumas) ir tokios vertybės, kaip pacientai, jų pasitikėjimas, mūsų reputacija ir aukšti verslo rodikliai, yra giliai įsišakniję mūsų veikloje. Mes juos taikome kiekvieną dieną, priimdami sprendimus ir veikdami, kad vykdytume savo įsipareigojimą visuomet tiekti tik kokybiškus produktus ir elgtis teisingai.

„Takeda“ yra įsipareigojusi pacientams ir kuria į pacientus bei klientus orientuotą organizaciją. Mūsų įmonės visose šalyse įgaliotos elgtis taip, kad visiškai patenkintų pacientų ir klientų poreikius.

Mūsų darbuotojai yra mūsų sėkmės pagrindas. Mes kuriame įvairią, patrauklią, saugią, atvirą ir bendradarbiavimu paremtą darbo aplinką, kurioje darbuotojai gali dirbti ir tobulėti kaip asmenybės.

„Takeda“ lyderiai demonstruoja puikius strateginio mąstymo sugebėjimus, randa novatoriškų būdų pasitarnauti pacientams, kuria visuomenės pasitikėjimą, stiprina įmonės reputaciją ir plečia verslą. Jie kuria darbo aplinką, kuri įkvepia ir leidžia žmonėms bendradarbiauti, o organizacijai – judėti į priekį. Jie sutelkia dėmesį į kelias pasirinktas prioritetines sritis ir užtikrina geriausius rezultatus. Jie didina mūsų organizacijos šiandienos ir ateities galimybes.

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 

„Takeda“ sukūrė pasaulinės klasės mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros centrą, kuriame mokslo pasiekimai naudojami medikamentų, gerinančių pacientų gyvenimo kokybę, gamyboje.

Kadangi mes siekiame taikyti pažangiausius sprendimus, mūsų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centras daugiausia dėmesio skiria moksliniams tyrimams. Mūsų mokslinių tyrimų centro veikla orientuota į keturias pagrindines terapijos sritis – onkologija, gastroenterologija (GI), retosios ligos ir neurologija.

Produktyviai veikiantis mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros centras apjungia vidaus ir išorės inovacijas, kad užtikrintų tvarią gamybos etapų grandinę. Mes taip pat siekiame tapti viena geriausių įmonių rinkoje.

Verslas
Charakteristika

„Takeda“ taiko šešias ilgalaikio ir pelningo verslo plėtros priemones. Tai keturios pagrindinės terapijos sritys: onkologija, gastroenterologija (GI), retosios ligos ir neurologija, o taip pat iš plazmos pagaminti produktai (PDT) ir vakcinos. Griežta finansinė drausmė padeda auginti pelningą verslą ir populiarinti mūsų vaistus visame pasaulyje. Visa tai mums padeda tapti konkurencingesnais ir padėti pacientams patenkinti jų medikamentų poreikius.

Susijęs turinys