Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Tarptautinės farmacinės įmonės plėtra: 2000–

Siekdama didžiausią dėmesį skirti farmacijos verslui ir remdamasi savo 2001–2005 m. plėtros strategijos  tikslais, „Takeda“ atsisakė veiklos vykdomos gyvūnų sveikatos, didmeninės vitaminų prekybos, uretano gamybos, maisto produktų, žemės ūkio ir gyvenamosios aplinkos srityse.
„Takeda Pharma GmbH“ ir du jai priklausantys padaliniai – „Takeda Pharma Ges.m.b.H“ Austrijoje ir „Takeda Pharma AG“ Šveicarijoje – tapo holdingui „Takeda Europe Holdings B.V.“ visiškai priklausančios įmonės. Tais pačiais metais, siekiant sustiprinti „Takeda“ pasaulinį gamybos tinklą, įkurta „Takeda Pharma Ireland Limited“. Ši didmeninė farmacijos produktų gamykla 2009 m. buvo integruota į „Takeda Ireland Limited“.
JAV bio produktų bendrovė „Syrrx, Inc.“ integruota į „Takeda“ pasaulinį tyrimų ir plėtros (R&D) tinklą, o šiuo metu vykdo veiklą kaip „Takeda California, Inc.“.
„Syrrx“ turi geriausią pasaulyje didelio našumo baltymams tirti skirtą rentgeno kristalografijos technologiją. „Syrrx“ integravimas žymi pirmąjį „Takeda“ vaistų kūrimo programos plėtros žingsnį už Japonijos ribų.
„Rozerem“ (bendrinis pavadinimas – ramelteonas) pasižymi kitokiu, nei tradicinių vaistų nuo nemigos, veikimo principu. Jis veikia melatonino receptorius ir sukelia fiziologiškai natūralų miegą primenančią būseną. Kadangi šis vaistas skatina miegą be poreikio slopinti nerimą ar naudoti raminamąsias medžiagas, tikėtina pasiekti aukštus sveikatos saugumo rodiklius.
„Takeda Pharmaceuticals Europe Limited“ vykdė veiklą Europoje ir rengė vidutinio ir ilgojo laikotarpio veiklos strategijas Europoje.
JAV baigti statyti naujieji pagrindiniai „Takeda Pharmaceuticals North America“ ir „Takeda Global R&D Center“ biurai; tai didelis žingsnis siekiant toliau stiprinti veiklą Šiaurės Amerikoje ir įtvirtinti veiklą JAV.
„Takeda“ paskelbė integruotąją metinę ataskaitą, kurioje, be finansinės informacijos pateikta ir nefinansinė  informacija apie bendrovės iniciatyvas žmogaus teisių, aplinkosaugos ir bendruomenių srityse. 
Siekiant užtikrinti kuo išsamesnės informacijos pateikimą suinteresuotiesiems asmenims, parengtas bendrovės socialinės atsakomybės registras. Saugant aplinką registras pateikiamas tik PDF ir elektroniniu formatu. Šiame registre pateikiama išsami informacija apie bendrovės socialinės atsakomybės veiklą. Ši informacija taip pat pateikta atnaujintoje metinėje ataskaitoje:  CSR registras
Integruodama „Paradigm Therapeutics“ ir jos padalinį Singapūre, „Takeda“ toliau stiprina konglomeratą.  „Paradigm Therapeutics Ltd.“ – biologinių tyrimų srityje dirbanti bendrovė, įkurta 1999 m., Kembridžo  universiteto mokslininkų. „Paradigm“ jau sukūrė daug vilčių teikiančias novatoriškų vaistų kūrimo procedūras ir (cheminių medžiagų) junginius, kurie atitinka pagrindines „Takeda“ terapinės medicinos sritis. „Paradigm Therapeutics Ltd.“ veikia „Takeda Cambridge Limited“ (TCB) ir „Takeda Singapore Pte.  Limited“ (TSP) įmonių vardu.
Integravusi šią bendrovę „Takeda“ sustiprino rinkodaros ir produktų plėtros veiklą JAV ir dar labiau pagerino savo verslo operacijų efektyvumą.  Pasirašius sutartį su „Abbott Laboratories“, „TAP“ tapo „Takeda“ priklausantis padalinys ir susijungė su „Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.“ (TPNA). Vėliau „TAP“ produktų plėtros veikla integruota „Takeda Global Research & Development Center Inc.“ (TGRD) įmonėje.
„Millennium“ – viena iš pasaulinių biofarmacinių produktų gamybos lyderių, turinti rimtą procedūrinę tyrimų ir plėtros (R&D) sistemą onkologijos srityje. Bendrovė yra pradininkė baltymų homeostazės tyrimų srityje. „Millennium“ ir „Takeda“ stipriosios pusės papildo viena kitą, o gaunama galinga sinergija, „Millennium“ žinios technologinių atradimų srityje, technologijos ir patirtis onkologijoje teikia ypatingai daug privalumų.
„Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited“ (TPAP), įsikūrusi Singapūre, atsakinga už  strategines ir komercines operacijas Australijoje, Tailande, Filipinuose, Indonezijoje, Indijoje, Malaizijoje ir  Singapūre. „Takeda Clinical Research Singapore“ (dabar – „TDC Asia“) – visiškai integruota pasaulinės plėtros organizacija – veikia kaip neonkologinės klinikinės plėtros regioninis centras. „TDC Asia“ taikydama procedūras, apimančias didelę terapinių sričių įvairovę, siekia rinkai pateikti novatoriškų produktų.
„Dexilant“ (bendrinis pavadinimas – dekslansoprazolas) yra pirmasis protonų siurblio inhibitorius, pasižymintis ypatingu veikimo principu, kai aktyviosios medžiagos, po tam tikro laiko intervalo, suveikia antrą kartą.  Šis vaistas turi stiprų ir ilgalaikį slopinamąjį poveikį  skrandžio rūgšties sekrecijai.
Sukurtas „Teijin Pharma Limited“, „Uloric“ (bendrinis pavadinimas – febuksostatas) yra podargą turintiems pacientams skirtas hiperurkemiją gydantis medikamentas. Jis mažina hiperurkemija sergančių ir podargą turinčių pacientų šlapimo rūgšties koncentraciją kraujyje, blokuodamas šlapimo rūgštį sintezuojančius fermentus.
„Takeda“ palaiko Jungtinių Tatų Pasaulinio susitarimo tinklo 10 principų dėl žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos prieš korupciją, ir įdiegė juos visose verslo srityse. Taip pat, 2009-aisiais įkūrė už bendrovės socialinės atsakomybės veiklą atsakančią įmonę ir tokiu būdu dar labiau sustiprino savo prisidėjimą prie minėtų principų.
Siekdama prisidėti prie judėjimo padedančio gerinti sveikatos apsaugos ir priežiūros paslaugų pasiekiamumą besivystančiose šalyse, „Takeda“ sudarė ilgalaikio bendradarbiavimo su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis aktyviomis grupėmis, susitarimus. „Takeda Initiative“ yra 10-čiai metų (2010–2019) numatyta dotacijų programa prisidedanti prie pasaulinio kovos su ŽIV, tuberkulioze ir maliarija fondą ir padedanti didinti sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumą trijose Afrikos šalyse. Pavyzdžiui, 2012 metais Nigerijoje vykusios mokymų programos metu, prie kurios dalinai prisidėjo „Takeda Initiative“, daugiau nei 11 000 mokytojų dalyvavo mokymuose apie ŽIV, kurie vėliau gautas žinias perdavė daugiau nei 1,2 milijonui mokinių. Šios programos dėka ŽIV infekcijų atvejų kiekis tarp jaunų Nigerijos gyventojų pradėjo kristi.
„Takeda“ įteisino visuotinį „Takeda“ elgesio kodeksą, kaip pamatinį atitikties standartą, kuriuo privalo vadovautis visos „Takeda Group“ įmonės. Šis kodeksas padeda užtikrinti vieningą visų „Takeda“ įmonių požiūrį svarbiais pasauliniais klausimais ir atitinkamą veiklą.
„Azilva“ (bendrinis pavadinimas – azilsartanas) yra naujas angiotenzino II receptorių blokatorius (ARB).  Atliekant klinikinius tyrimus nustatyta, kad šis vaistas veiksmingiau nei ankstesni žinomi angiotenzino II receptorių blokatoriai mažina kraujospūdį.
„Shonano“ tyrimų centras veikia Fujisawa ir Kamakura miestuose, Kanagawa prefektūroje. Naujajame centre sujungti Osaka ir Tsukuba mokslinių tyrimų centrai. Tai „Takeda“ pasaulinio mokslinių tyrimų  tinklo branduolys, kuriame siekiama spartinti vaistų išradimo srities inovacijas. Maždaug 1 200 centre dirbančių mokslininkų atlieka tyrimus įvairiais produktų tyrimų ir kūrimo (R&D) etapais: pradedant nuo naujų vaistų atradimo tikslų, naudotinų komponentų atrankos, iki neklinikinių tyrimų ir pagaliau pateikimo rinkai.
2011 m. rugsėjį baigtas Šveicarijos farmacinės bendrovės „Nycomed“ integracijos procesas. „Nycomed“ yra aktyvi ir stiprias pozicijas Europoje ir besivystančiose šalyse užimanti įmonė. Integracijos dėka „Takeda“ savo veiklą išplėtė į daugiau nei 70 šalių ir sugebėjo pagerinti integruotų įmonių prekybos struktūras bei ekspertizės lygį, dėl ko pažangiais farmaciniais produktais gali naudotis dar daugiau pacientų ir medicinos personalo visame pasaulyje.
Nuo 2011 m. sausio „Takeda“ yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo programos LEAD narė ir nuosekliai vykdo bei skleidžia 10 Tinklo principų susijusių su žmogaus teisėmis, darbuotojų standartais, aplinkos apsauga ir kova su korupcija, visose savo įmonėse.
„Takeda“ teikia pagalbą siekiant atstatyti didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo sugriautas teritorijas ir skiria dalį savo pelno, gauto parduodant „Alinaminą“. Grupė taip pat aktyviai dalyvauja kitose ilgalaikės pagalbos programose.
Vakcinos pastaraisiais metais padarė milžinišką poveikį žmonių sveikatai visame pasaulyje. „Takeda“ priėmė sprendimą globalizuoti savo veiklą vakcinų srityje, kurią Japonijoje vykdė jau daugiau nei 60 metų. 
Vakcinacijos verslo padalinys imasi priemonių siekiant sustiprinti bendrovės „Takeda“ vakcinų verslą Japonijoje,  o taip pat sukurti vaikams skirtas vakcinas ir pagerinti mokslinių tyrimų ir produktų kūrimo (R&D) veiklą, iš  kitų bendrovių perimant licencijas naujoms potencialioms vakcinoms bei naujų vakcinų kūrimo platformoms.
„URL Pharma, Inc.“ – prie siūlomos įvairovės pridėjusi vedantįjį savo srities produktą „Colcrys“ (colchiciną), skirtą podagros priepuoliams gydyti. 
„Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.“ – stipriai išplėtė veiklą Brazilijoje ir prisidėjo prie siūlomų gaminių gausos. 
„LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.“ – sustiprino vakcinų verslą. (dabar – „Takeda Vaccines (Montana), Inc.“).  
„Envoy Therapeutics, Inc.“ – sustiprino vaistų kūrimo platformą ir padėjo tiksliau identifikuoti naujai kuriamų vaistų užduotis.
„Takeda“ parengė visuotinę aplinkosaugos, sveikatos ir saugos politiką, ir skatina su ja susijusias iniciatyvas. 
Aplinkosaugos, sveikatos ir saugos politika apima įvairiausias pasaulio bendruomenei aktualias sritis, tokais kaip vandens išteklių naudojimas ir biologinės įvairovės išsaugojimas. Su šia programa susijusiuose ateities planuose numatyta vertinti ir analizuoti Grupės produktų, visą jų gyvavimo laiką aplinkai daromą poveikį ir sukurti išsamią strategiją leisiančią sumažinti aplinkai daromą neigiamą įtaką taikant LIME ir kitas priemones.
Šiuo medikamentu, skirtu gydyti pasikartojančią ar neišnykusią Hodžkino limfomą ar sisteminę anaplastinę didelių ląstelių limfomą, licencijuotu „Seattle Genetics, Inc.“, „Takeda“ Europoje pradėjo prekiauti 2012-aisiais, o Japonijoje – 2014-aisiais. Pacientams kenčiantiems nuo šio reto sutrikimo toks vaistas suteikia naujų gydymo galimybių.
„Lotriga“ (bendrinis pavadinimas – Omega-3 rūgščių etilo esteriai 90) yra ypač didelės koncentracijos omega-3 kilmės medikamentas, kurį licencijavo „Pronova BioPharma ASA“. Tai pirmasis Japonijoje naudojamas medikamentas turintis EPA ir DHA.
„Nesina“ (bendrinis pavadinimas – alogliptino benzoatas) pirmą kartą buvo atrastas „Takeda California, Inc.“, jis mažina gliukozės kiekį kraujyje stabdydamas fermento (DPP-4), skaidančio į gliukagoną panašų peptidą 1 (GLP-1), insulino sekrecijas stimuliuojantį hormoną, poveikį ir yra medikamentas skirtas gydyti II tipo cukrinį diabetą.
Moterų teisių stiprinimo principai – tai nuostatų rinkinys įmonėms, kuriame pateiktos gairės, kaip stiprinti  moterų teises darbo vietoje. Principai parengti bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Lyčių lygybės padaliniu, Moterų teisių užtikrinimo padaliniu (Jungtinių Tautų moterų reikalų skyriui) bei remiantis Jungtinių Tautų Pasauliniu susitarimu. 2013 m. gruodį „Takeda“ generalinis direktorius pasirašė pareiškimą dėl paramos Moterų teisių stiprinimo principams. „Takeda“ planuoja vadovautis septyniais principais, palaikančiais iniciatyvas, kurios skatina aktyvų moterų dalyvavimą įmonių veiklose. 
Prijungus „Inviragen, Inc.“ (Koloradas, JAV) įgytos novatoriškos atrankos procedūros ir moderniausios vakcinų, skirtų apsaugoti nuo aktyvių ir neaktyvių virusų, technologijos. Šis prijungimas labai sustiprino įmonės poziciją pasaulinėje vakcinų rinkoje.
Tai sunkiai depresijos formai gydyti skirtas vaistas, licencijuota „Lundbeck“ (Danija). „Trintellix“ veikia skirtingai nuo kitų žinomų medikamentų, todėl tikėtina, kad jis padės sumažinti depresiją daugeliui pacientų. 
* 2016 m. produkto pavadinimas „Brintellix“ pakeistas į „Trintellix“
„Entyvio“ – novatoriškas medikamentas skirtas žarnyno uždegimo ligomis gydyti, siūlomas pacientams, kuriems įprasti vaistai nepadeda. 2014 m. birželį ES ir JAV pradėta „Entyvio“ prekyba
„NINLARO“, tai dešimtmečių darbo ir Nobelio premiją gavusio mokslinio atradimo daugybinės mielomos gydymo srityje, rezultatas, kuris 2015 m. JAV patvirtintas kaip pirmasis per burną vartojamas proteazomos inhibitorius.