Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Skundų dėl produkto kokybės, pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius ir prašymų suteikti medicininę informaciją privatumo pranešimas

 

Takeda yra tvirtai įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir dės visas pastangas tam, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis pagal šį Privatumo pranešimą (toliau Pranešimas), kuris yra taikomas asmens duomenims, kuriuos ji renka ir tvarko pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius, skundų dėl produkto kokybės ir prašymų suteikti medicininę informaciją, kuriuos Jūs pateikiate, kontekste.

 

Takeda renkami asmens duomenys ir jų šaltinis

Takeda renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys, kuriuos renkame, priklauso nuo Jūsų ryšių su Takeda, Asmens duomenų rūšių, kuriuos nuspręsite pateikti, ir taikytinų įstatymų, tačiau gali apimti šias informacijos kategorijas:

Pacientai / klientai:

 • Tapatybės duomenys;
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Informacija apie Jūsų sveikatos būklę.

Kiti asmenys, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistai:

 • Tapatybės duomenys;
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Mokymai ir kvalifikacija;
 • Organizaciniai arba instituciniai ryšiai.

Šiuos asmens duomenis, kuriuos renkame, galime gauti tiesiai iš Jūsų arba Jūsų globėjo. Jei Jūs esate pacientas / klientas, asmens duomenys gali būti gaunami iš tokių trečiųjų šalių kaip sveikatos priežiūros specialistai, kurie žino apie su Jumis susijusį nepageidaujamą reiškinį, skundą dėl produkto arba prašymą suteikti medicininę informaciją. Pažymėtina, kad jei Jūs esate sveikatos priežiūros specialistas, privalote iš savo pacientų gauti atitinkamą sutikimą prieš pateikdami mums jų asmens duomenis arba slaptus asmens duomenis.

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Takeda tvarko asmens duomenis vienu ar keliais šiais pagrindais:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas tam, kad įvykdytumėme taikytinų įstatymų arba norminių teisės aktų, susijusių su pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius ir skundais dėl produkto kokybės, reikalavimus;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas tam, kad apsaugotumėme Jūsų gyvybiškai svarbius interesus;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas Takeda teisėtų interesų tvarkant Jūsų prašymus suteikti medicininę informaciją tikslais. Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi visi Jūsų asmens duomenys. Tai galite padaryti susisiekdami su mumis taip, kaip nurodyta dalyje „Kaip susisiekti su mumis“.

„Takeda“ tvarko specialiųjų kategorijų asmens duomenis vienu ar keliais šiais pagrindais:

 • Jūsų asmens duomenų, susijusių su sveikata, tvarkant pranešimus apie nepageidaujamus reiškinius ir skundus dėl produkto kokybės tvarkymas yra būtinas norint užtikrinti visuomenės interesus visuomenės sveikatos srityje, pavyzdžiui, aukštų sveikatos priežiūros ir vaistų kokybės ir saugumo standartų užtikrinimas, arba norint apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus;
 • Jūsų asmens duomenų, susijusių su sveikata, tvarkant prašymus suteikti medicininę informaciją tvarkymas yra būtinas profilaktinės arba darbo medicinos tikslais arba Jūsų gyvybiškai svarbių interesų apsaugos tikslais.

 

Kaip Takeda naudoja asmens duomenis

Takeda tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jūsų iniciatyva pateikiamo prašymo suteikti medicininę informaciją tvarkymas
 • Jūsų pateikiamos informacijos apie faktinius ar įtariamus nepageidaujamus reiškinius tvarkymas;
 • Jūsų pateikiamos informacijos apie skundus dėl produktų tvarkymas;
 • Norminių teisės aktų, susijusių su pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius ir skundais dėl produktų, laikymasis ir teisinių įsipareigojimų, susijusių su pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius ir skundais dėl produktų, vykdymas;
 • Apskaita.

 

Su kuo Takeda dalijasi Jūsų asmens duomenimis

Takeda gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms Takeda susijusioms įmonėms visame pasaulyje [1]. Šios susijusios įmonės savo ruožtu gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms Takeda susijusioms įmonėms.

Esant būtinybei, Takeda gali dalintis Jūsų asmens duomenis su trečiosiomis šalimis, įskaitant reguliavimo institucijas, kitas sveikatos priežiūros institucijas ir paslaugų teikėjus, su kuriais Takeda yra sudariusi sutartis dėl veiklos ar funkcijų, susijusių su pirmiau nurodytais tikslais, vykdymo Takeda vardu. Šie paslaugų teikėjai gali apimti vertimo paslaugų teikėjus, Takeda produktų partnerius, sveikatos priežiūros specialistus, farmakologinio budrumo paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, farmakologinio budrumo paslaugų pardavėjus, farmakologinio budrumo užsakomųjų informacinių paslaugų centrus, skaitmeninę žiniasklaidą ir (arba) mobiliųjų programėlių pardavėjus, klinikinių tyrimų organizacijos tyrimų valdymo paslaugų pardavėjus, archyvavimo paslaugų pardavėjus, farmakologinio budrumo audito paslaugų pardavėjus, rinkos tyrimų ir (arba) pacientų paramos programų paslaugų teikėjus) arba medicininių paslaugų teikėjus arba užsakomųjų informacinių paslaugų centrus.

Tuo atveju, jei Takeda nuspręs reorganizuoti arba perduoti savo įmonę pardavimo, susijungimo arba įsigijimo būdu, Takeda gali dalintis Jūsų asmens duomenis su esamais arba būsimais pirkėjais. Reikalausime, kad bet kokie esami ar būsimi pirkėjai tvarkytų šiuos asmens duomenis pagal šį Pranešimą.

Takeda taip pat gali siųsti tam tikrus Jūsų duomenis Takeda susijusioms įmonėms ir trečiosioms šalims visame pasaulyje šiame Pranešime nurodytais tikslais. Jei Jūsų asmens duomenys yra perduodami į šalis, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei (EEE) ir kurios neužtikrina panašaus ar tinkamo lygio apsaugos, kokią užtikrina EEE šalys, tokie duomenys yra perduodami pagal taikytinus teisės aktus. Tokie duomenys tarp Takeda susijusių įmonių yra perduodami pagal ES standartines sutarčių sąlygas ir galite prašyti pateikti šių sąlygų kopiją susisiekdami su Takeda taip, kaip numatyta dalyje „Kaip susisiekti su mumis“.

 

Kaip Takeda saugo Jūsų asmens duomenis

Takeda imasi pagrįstų ir atitinkamų fizinių, administracinių ir techninių saugumo priemonių tam, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

 

Kiek laiko Takeda saugo asmens duomenis

Asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie yra renkami, pasiekti pagal vietos įstatymus ir norminius teisės aktus bei dėl teisėtų verslo poreikių.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame, gali būti saugomi 10 metų nuo vaistinio preparato registracijos galiojimo nutraukimo dienos. Vėliau šie asmens duomenys yra archyvuojami.

 

Jūsų teisės

Asmenys ES turi tam tikras duomenų subjektų teises, kurioms gali būti taikomi tam tikri apribojimai. Šios teisės apima teisę: (i) teisę prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, keisti Jūsų asmens duomenis arba ištrinti Jūsų asmens duomenis; (ii) teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; ir (iii) teisę į duomenų perkeliamumą. Jei pageidaujate pasinaudoti bet kuria pirmiau nurodyta teise, susisiekite pagal toliau nurodytus kontaktinius duomenis. Asmenys ES taip pat turi teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo vietos duomenų apsaugos institucijai.

 

Kaip susisiekti su mumis

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikti paklausimus arba pateikti skundus dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Takeda, galite susisiekti su mumis. Takeda imasi atitinkamų priemonių tam, kad išspręstų prašymus, paklausimus ir skundus. Takeda atsako į tokius prašymus per trisdešimt (30) darbo dienų.

 

Kontaktiniai duomenys:

Pašto adresas: Skirta: Duomenų apsaugos pareigūnui, Teisės skyrius, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Ciurichas), Šveicarija.

El. pašto adresas: [email protected]

 

Svarbi informacija

Lietuvos Valstybinė Duomenų Apsaugos inspekcija privalo užtikrinti, kad Lietuvoje laikomasi privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Daugiau apie privatumo teises arba, jeigu nepavyksta problemos išspręsti tiesiogiai su mumis ir norėtumėte dėl to pateikti skundą, susisiekti su Valstybine Duomenų Apsaugos inspekcija:
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faksas. (8 5) 261 9494
El. paštas [email protected]

Šis Privatumo pranešimas galioja nuo 2018-05-25.[1] Takeda susijusių įmonių sąrašas yra pateikiamas svetainės skiltyje „Susijusios nuorodos“: https://www.takeda.com/worldwide