Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Takeda privatumo pranešimas 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. vasario mėn. 

Takeda pripažįsta ir gerbia su asmens duomenų apsauga susijusią asmens teisę į privatumąŠiame Privatumo pranešime (Pranešimas) paaiškinama, kokius jūsų asmens duomenis mes turime teisę rinkti ir kaip jie naudojami.  

Mes gerbiame jūsų privatumą. Jei turite klausimų, susijusių su Takeda įmonės apie jus surinktais asmens duomenimis dėl privatumo praktikos arba norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.  

Paskirtis ir organizacijos, kurioms taikomas šis privatumo pranešimas 

Takeda yra įmonių grupė, vykdanti veiklą visame pasaulyje. Takeda įmonę (toliau – Takeda, mes) sudaro patronuojani įmonė Takeda Pharmaceutical Company Limited ir su ja susieti subjektai. Vietos filialo kontaktinę informaciją rasite Takeda svetainėje adresu  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/

Šis pranešimas skirtas Takeda svetainėms, taip pat informacijai apie kitas Takeda paslaugas ir veiklą, su kuria susijęs šis pranešimas (nuoroda – Paslaugos).  

Kiekvienas, besinaudojantis Paslaugomis rankiniu būdu arba per automatinį įrenginį ar programą, laikomas Vartotoju.  

Asmens duomenys, kuriuos renkame ir naudojame 

Takeda renka asmens duomenis, kad galėtų kuo tikslingiau veikti ir kad suteiktų jums pačias geriausias mūsų Paslaugas.  

Takeda gali rinkti informaciją iš jūsų tiesiogiai bendraudama su jumis, kai prisiregistruojate prie Paslaugos, sudarote su mumis sutartį, pateikiate mums paraišką, taip pat per įvairius kitus įsipareigojimus, kuriais galime būti susisaistę su jumis. Galime pasinaudoti technologijomis, kurios automatiškai renka informaciją, kai lankotės mūsų svetainėse, peržiūrite mūsų skelbimus arba naudojatės mūsų produktais ar paslaugomis. 

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, pvz., mūsų ar kitų tiekėjų, rangovų ar verslo partnerių. Tokius trečiųjų šalių duomenis galime naudoti kontaktinei ar finansinei informacijai patvirtinti, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijai ar nuorodoms patikrinti. 

Renkamų asmens duomenų tipas priklauso nuo jūsų sąveikos su Takeda pobūdžio ir Jūsų naudojamų Takeda paslaugų. Mūsų siunčiamame privatumo pranešime mes nurodysime, kokio tipo jūsų asmens duomenis mes tvarkome. Jei jūs tiesiog tik naršote vienoje iš Takeda svetainių, mes tvarkytume tik tam tikro tipo asmens duomenis: 

 • Vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys:  mes galime rinkti duomenis apie jūsų vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus panašius kontaktinius duomenis, jei savanoriškai sutiksite mums tai pateikti. 
 • Naudojimo duomenys:  galime rinkti duomenis apie tai, kaip jūs ir jūsų įrenginys sąveikauja su mūsų Paslaugomis, pvz., interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą kompiuteriui prijungti prie interneto, jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą; informaciją apie jūsų apsilankymą ir veiklą internete (pvz., puslapio atsakymo laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pvz., slinkimą, spustelėjimus, pelės žymeklius) ir būdus, naudojamus naršant iš puslapio). 
 • Santykių ir sąveikos duomenys:  galime rinkti duomenis apie mūsų sąveiką ir susitikimus, pvz., kai susisiekiate su mumis dėl informacijos ir palaikymo. 
 • Vietos duomenys:  galime rinkti apytikslius duomenis, pvz., apie vietą, gautus iš jūsų IP adreso arba duomenų, apytiksliai nurodančių, kur esate, pvz., miesto pavadinimo ar pašto kodo lygiu. 
 • Teisiškai privaloma informacija: mes galime rinkti tokius papildomus duomenis apie jus, kurie yra susiję su pacientų saugumu ir nepageidaujamais reiškiniais, arba kurių gali būti reikalaujama pagal Takeda taikomus įstatymus. 

Kai kuriais atvejais ir tik tam tikrų rūšių paslaugoms galime papildyti turimą informaciją apie asmenis, turinčius tokios informacijos, kurią gauname iš trečiųjų šalių, taip pat ta informacija, kuri yra viešai ar komerciškai prieinama ir (arba) kuri gaunama bet kokiomis kitomis teisinėmis priemonėmis.  

Pavyzdžiui, galime rinkti viešai prieinamą informaciją, įskaitant internetinius skelbimus, socialinės žiniasklaidos platformas, leidinių duomenų bazes, žurnalus ir žinias apie bendruomenes. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia informacija, kurią skelbiate ar atskleidžiate per šias paslaugas, gali tapti viešai prieinama informacija tos paslaugos, kuria ją pateikėte, naudotojams ir plačiajai visuomenei. Raginame jus būti labai atsargius priimant sprendimą atskleisti savo asmens duomenis ar bet kokią kitą informaciją šiuose forumuose, todėl prašome atidžiai perskaityti ir įsigilinti į taikomus privatumo nustatymus ir parinktis. 

Kaip mes naudojame asmens duomenis 

Priklausomai nuo jūsų santykių su Takeda, Takeda naudoja mūsų renkamus asmens duomenis keliais toliau išsamiau aprašytais pagrindiniais tikslais: (1) verslo operacijoms (rinkodarai ir pardavimui, moksliniams tyrimams ir plėtrai, pacientų paramai, donorystei ir rėmimui, komunikacijai), (2) verslo administravimui (finansų ir apskaitos, žmogiškųjų išteklių, prevencijos ir tyrimo veiklos), (3) verslo valdymui (vidaus audito,  turto valdymo, sistemos ir verslo kontrolės) ir 4) jei būtina apsaugoti Takeda darbuotojų sveikatą, rūpintis jų sauga ir saugumu laikantis teisinių reikalavimų ir įsipareigojimų. Takeda neprekiauja jūsų asmens duomenimis.  

Mes galime naudoti asmens duomenis, kad susisiektume su jumis: 

 • dėl kokių nors užklausų ar paklausimų dėl galimybės teikti su jums susijusią paramą ar Paslaugą; 
 • retkarčiais, kad pateiktume jums svarbios informacijos, reikiamų pranešimų ir reklaminės medžiagos; 
 • kad nusiųstume jums administracinę informaciją, pvz., informaciją apie mūsų teikiamas (pakeistas) Paslaugas; 
 • kad suasmenintumėte savo patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis, kad pateiktume jums pritaikytus produktus ir pasiūlymus, kai tai aktualu ir tinkama;  
 • mūsų verslo tikslais, pvz., duomenų analizės, audito, sukčiavimo stebėsenos ir prevencijos, naujų produktų kūrimo, paslaugų gerinimo, tobulinimo ar modifikavimo, naudojimo tendencijų nustatymo, mūsų reklaminių kampanijų veiksmingumo įvertinimo, apklausų atlikimo ir mūsų verslo veiklos išplėtimo; 
 • tikėdamiesi geriau suprasti, kokį poveikį jums daro mūsų produktai ir paslaugos, sekti ir reaguoti į saugos problemas bei toliau plėtoti ir tobulinti savo produktus ir paslaugas; 
 • vildamiesi, jog jūs manote, kad tai būtina ar tinkama: (a) pagal galiojančius įstatymusįskaitant įstatymus už jūsų gyvenamosios šalies ribų; b) laikantis teisinio proceso; c) atsakant į valstybinių ar vyriausybinių institucijų, įskaitant institucijas, nepriklausančias jūsų gyvenamosios vietos šaliai, prašymus; (d) vykdant mūsų sąlygas ir laikantis terminų; (e) gerinant mūsų įmonės ar bet kurio iš mūsų filialų veiklos apsaugą; (f) apsaugant mūsų ir (arba) mūsų filialų, jūsų ar kitų asmenų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; (g) mums imantis galimų teisių gynimo priemonių arba ribojant galimą patirti žalą. 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas 

Takeda užsiims jūsų asmens duomenų tvarkymu tik tuo atveju, jei tai bus leidžiama, taip pat jeigu  bus teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis. Teisiniai pagrindai, kuriais remiasi Takeda: 

 • kai su jumis esame sudarę tiesioginę arba kitokią sutartį, pavyzdžiui, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo (t. y. kai bendraujate su mumis, kad aplankytumėte Takeda organizuojamą renginį arba užsakytumėte informaciją internetu) arba darbuotojo sutartį; 
 • kai turime laikytis teisinės prievolės, pavyzdžiui, tokios, kai jūsų duomenų tvarkymas yra teisinis reikalavimas, arba, pavyzdžiui, kai kuriose šalyse yra skaidrumo reikalavimai, susiję su sveikatos priežiūros specialistais, taip pat teisinis reikalavimas teikti informaciją valdžios institucijoms nepageidaujamų reiškinių, susijusių su mūsų produktų naudojimu, atveju; 
 • kai duomenų tvarkymas susijęs su jūsų gyvybiškai svarbiais interesais, pavyzdžiui, kai tai gali apsaugoti jūsų gyvybę; 
 • tvarkant jūsų duomenis atitinkamai pagal mūsų, kaip farmacijos įmonės, teisėtus interesus, laikantis mūsų įmonės politikos, pavyzdžiui, siekti bendrauti su jumis mūsų produktų ir paslaugų, mokslinių tyrimų ir švietimo galimybių, mokslinių ir rinkos tyrimų temomis,  taip pat apie veiksmingą mūsų verslo veiklos tęstinumą. 

Visais atvejais, kai nėra jokio kito teisinio pagrindo, Takeda paprašys jūsų sutikimo (vadinamojo Sutikimo) kaip teisinio pagrindo jūsų asmens duomenims tvarkyti. 

Atkreipkite dėmesį, kad ir pateikę savo sutikimą jūs galite bet kuriuo metu jį atšaukti susisiekę su mumis taip, kaip aprašyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Taip pat svarbu žinoti, kad turite ir kitų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu,  žr. 

Su kuo bendriname asmens duomenis 

Duomenimis dalijamės: su Takeda kontroliuojamais filialais ir dukterinėmis įmonėmis; su pardavėjais, dirbančiais mūsų vardu; kai to reikalauja įstatymai arba atsakoma į teisinio proceso metu pateiktus klausimus; kad apsaugotume savo klientus; kad apsaugotume gyvybę; kad išlaikytume savo Paslaugų saugumą; kad apsaugotume Takeda teises ar nuosavybę. 

Tokiais atvejais Takeda reikalaus, kad šios trečiosios šalys išlaikytų su jomis bendrinamų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą. Šios trečiosios šalys privalės sutikti, kad jos nenaudos ir neatskleis jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tai būtina teikiant paslaugas mūsų vardu arba kai tai būtina siekiant laikytis galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų. 

Takeda gali dalytis jūsų asmens duomenimis su filialais ir trečiosiomis šalimis taip:  

 • tarp filialų šiame pranešime aprašytais tikslais. Takeda yra šalis, atsakinga už bendrai naudojamų asmens duomenų tvarkymą; 
 • su mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, teikiančiais tokias paslaugas kaip svetainių kūrimas, duomenų analizė, mokėjimų apdorojimas, užsakymų vykdymas, informacinės technologijos ir su jomis susijusios infrastruktūros teikimas, klientų aptarnavimas, el. pašto pristatymas, auditas ir kitos panašios paslaugos. Takeda politika reikalauja, kad mūsų paslaugų teikėjai laikytųsi atitinkamų jūsų asmens duomenų prieigos ir naudojimo apribojimų; 
 • kad trečiosios šalys galėtų siųsti rinkodaros pranešimus; 
 • kad trečiųjų šalių rėmėjai galėtų vykdyti totalizatorius, konkursus ir panašias akcijas. 

Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis šiomis aplinkybėmis: 

 • susijungimo, reorganizavimo, įsigijimo, bendros įmonės sukūrimo, perleidimo, atsiskyrimo, perdavimo, pardavimo ar disponavimo atveju, įskaitant bet kokį bankrotą ar panašią procedūrą. Kaip reikalaujama pagal įstatymusįskaitant įstatymus, nepriklausančius jūsų gyvenamosios vietos šaliai, laikantis teismo šaukimo, reikalaujamos registracijos ar teisinio proceso. 

Mes taip pat galime atskleisti suvestinius arba išregistruotus duomenis, kurie nėra asmeniškai identifikuojami trečiosioms šalims. Suvestiniai duomenys sukuriami renkant ir apdorojant informaciją apie asmenis, apibendrinus duomenis ir panaikinus galimybę identifikuoti asmenį. 

Kaip apsaugoti jūsų asmens duomenis 

Mes įdiegėme įvairias saugumo technologijas ir organizacines procedūras, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ir atskleidimo. Pavyzdžiui, jūsų asmens duomenis saugome tokiose kompiuterinėse sistemose, kuriose yra įvairių tipų techninės ir fizinės prieigos valdiklių, pvz., šifravimas. Takeda įgyvendino duomenų saugumo kontrolę, atitinkančią pramonės standartus. Tačiau Takeda negali garantuoti visiško jūsų informacijos saugumo. Labai svarbu apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie savo slaptažodžio (-ų) ir prie kompiuterio, mobiliųjų įrenginių ir kt. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus (pvz., jei įtariate, kad kurios nors su mumis turėtos paskyros saugumas buvo pažeistas), nedelsdami praneškite mums, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. 

Kur saugome ir tvarkome asmens duomenis 

Kadangi Takeda yra tarptautinė organizacija, turinti buveines daugelyje pasaulio šalių, jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi bet kurioje iš šalių, kuriose mes veikiame, įskaitant atvejus, kai tose šalyse turime įrenginius arba įtraukiame paslaugų teikėjus. Takeda tvarko asmens duomenis pagal šio pranešimo nuostatas ir laikydamasi teisės reikalavimų 

Takeda gali perduoti jūsų asmens duomenis į ne jūsų gyvenamosios vietos šalis. Priimančiųjų šalių įstatymai gali neužtikrinti tokios griežtos asmens duomenų apsaugos, kokia numatyta jūsų gyvenamojoje šalyje. Tais atvejais, kai priimančioji šalis užtikrina mažesnį apsaugos lygį, Takeda įsipareigoja taikyti atitinkamas apsaugos priemones, kad atliekant tokius perdavimus būtų laikomasi taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.  

Tam tikrais atvejais Takeda įsipareigoja sudaryti sutartinius susitarimus (pvz., atitinkančius Europos Sąjungos standartines sutarčių sąlygas) arba remtis kitais turimais duomenų perdavimo mechanizmais, siekiančiais užtikrinti tinkamą apsaugą. ES standartinių sutarčių kopiją galima rasti adresu:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. 

Norėdami gauti papildomos informacijos apie Takeda įdiegtas apsaugos priemones, reglamentuojančias tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, susisiekite su mumis naudodamiesi informacija, pateikta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.  

Saugojimo laikotarpis 

Takeda saugos jūsų asmens duomenis tik minimalų laikotarpį, reikalingą šiame Pranešime nurodytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus reikalaujamas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis. 

Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis  

Jūs galite laisvai apsispręsti dėl galimybės mums rinkti jūsų duomenis. Jūsų valia atsisakyti bendrinti savo asmens duomenis su Takeda, tačiau toks jūsų pasirinkimas gali reikšti, kad jūs iš viso negalėsite naudotis mūsų Paslaugomis, funkcijomis ar pasiūlymais arba galėsite jais pasinaudoti tik iš dalies.  

Takeda gerbia jūsų teises, todėl tuomet, kai tai leidžia įstatymai, jūs arba jūsų įgaliotasis atstovas gali  teirautis, kokius jūsų asmens duomenis mes surinkome, kaip juos naudojome ar ir kam juos atskleidėme. Be to, jūs arba jūsų įgaliotasis atstovas turite teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis, taip pat prašyti pašalinti mūsų kartu su trečiosiomis šalimis, su kuriomis vykdome verslą, turimus jūsų asmens duomenis. Takeda nediskriminuos jūsų dėl to, jei pasinaudosite kuria nors iš šių teisių. 

Siekdami gauti daugiau informacijos apie savo privatumo teises arba nepavykus išspręsti problemos tiesiogiai su mumis, galite pateikti skundą kreipęsi į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją, kuri yra atsakinga už tai, kad jūsų gyvenamojoje šalyje būtų laikomasi privatumo įstatymų. EEE gyvenantys asmenys savo vietos duomenų apsaugos institucijų sąrašą gali rasti  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitų jurisdikcijų duomenų apsaugos institucijas, susisiekite su mumis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. 

Jei norite pažiūrėti, ištaisyti ar ištrinti Takeda įmonės sukauptus jūsų asmens duomenis, pateikite prašymą prisijungę prie mūsų  asmens teisių žiniatinklio, o mes per protingą laiką atsakysime. Mes sąžiningai stengsimės suteikti jums prieigą prie jūsų asmens duomenų ir ištaisyti visus netikslumus arba jūsų prašymu ištrinti tam tikrą informaciją, jei nereikalaujama kitaip, t. y. kad ji būtų saugoma pagal įstatymus ar kitas teisiškai leidžiamas išimtis. Jei dėl kokių nors priežasčių jūsų prašymas būtų atmetamas, mes jus informuotume. Prieš vykdydami jūsų užklausas, galime paprašyti iš jūsų papildomos informacijos jūsų tapatybei patvirtinti.  

Takeda informuos jus, jei ji ketina naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais ir siųsti rinkodaros pranešimus jums arba jei ji ketina atskleisti jūsų informaciją tokiais tikslais kuriai nors trečiajai šaliai. Jūs turite teisę atsisakyti Takeda jums siunčiamų rinkodaros pranešimų. Jūs galite pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam tvarkymui, bet kuriuo metu informavę Takeda, kad nenorite gauti tokios rinkodaros informacijos. Jei siekiate pasinaudoti šia teise, naudokite Prenumeratos atsisakymo funkciją atitinkamuose pranešimuose arba skaitykite toliau esantį skyrių „Kaip su mumis susisiekti“.  

Vaikai 

Takeda su informacija apie vaikus elgiasi ypač atsargiai, kad užtikrintų visišką apsaugą ir saugumą. Kai kuriais atvejais galime rinkti vaiko asmens duomenis, bet tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą teikti mūsų Paslaugas, pvz., apie klinikinę veiklą arba apie pacientų aptarnavimo programas. Mes niekuomet neprašome vaiko asmens duomenų rinkodaros tikslais.  

Jei esate tėvai ar globėjai, norėdami pašalinti su jūsų vaiku susijusius asmens duomenis, susisiekite su mumis taip, kaip aprašyta toliau pateiktame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.   

Socialiniai tinklai 

Socialiniai tinklai yra interaktyvūs įrankiai bendradarbiauti ir dalytis informacija. Takeda gali rinkti tam tikrus jūsų asmens duomenis, kad galėtumėte naudotis interneto socialiniais tinklais. Takeda taip pat gali taikyti šias priemones asmens duomenims skelbti arba bendrinti su kitais. Naudodamiesi socialiniais tinklais turėtumėte būti labai atsargūs bendrindami su kitais savo asmens duomenis. Takeda siunčia pranešimus, kaip asmens duomenys renkami, naudojami ir atskleidžiami jos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar teikiant kitas paslaugas. Dalyvaudami socialinių tinklų veikloje, neturėtumėte skelbti informacijos apie trečiąsias šalis be jų sutikimo. 

Trečiųjų šalių paslaugos 

Takeda neatsako, todėl šiame pranešime ir nenagrinėjamos „trečiųjų šalių, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, valdančią bet kurią svetainę ar paslaugą, į kurią mūsų Takeda paslauga nukreipia, naudojimo sąlygos, informacija ar privatumo praktika“. Nuorodos įtraukimas į Takeda paslaugą nereiškia, kad mūsų įmonė ar mūsų filialai pritaria su mumis susietai svetainei ar paslaugai. 

Įsidėmėtina, kad nesame atsakingi už kitų, t. y. ne Takeda organizacijų, pvz., Facebook, Apple, Google, Microsoft ar bet kurio kito programų kūrėjo ar teikėjo, socialinės žiniasklaidos platformos, operacinės sistemos ar belaidžio ryšio paslaugų teikėjo, taip pat už įrenginio gamintojo rinkimo, naudojimo bei atskleidimo politiką ir praktiką (įskaitant duomenų saugumo). Jei nuspręsite bendrinti arba atskleisti savo asmeninius duomenis kitoms organizacijoms per mūsų arba su mumis susijusius socialinės žiniasklaidos puslapius, turėtumėte remtis tų organizacijų pateiktais privatumo pranešimais ir naudojimo sąlygomis. Takeda ragina jus peržiūrėti ir susipažinti su taikomais šių trečiųjų šalių platformų ir programų privatumo nustatymais ir funkcijomis. 

Kaip su mumis susisiekti 

Takeda sutinka atsakyti į visus jums iškilusius klausimus ar komentarus, susijusius su šiuo pranešimu ar jo įgyvendinimu. Galite paprašyti atsiųsti šį pranešimą alternatyviu formatu, jei to reikia dėl negalios. Taigi visus pranešime aptartų tipų klausimus, pastabas ar prašymus prašom perduoti naudojantis toliau pateikta kontaktine informacija. Atkreipiame dėmesį į tai, kad el. pašto pranešimai ne visada yra saugūs, todėl raginame neįtraukti neskelbtinos informacijos į savo mums siunčiamus el. laiškus. 

Kontaktiniai duomenys: 

Jei norite pasinaudoti savo asmens teisėms, susisiekite su mumis prisijungę prie mūsų  asmens teisių žiniatinklio. Jei turite klausimų dėl šio Privatumo pranešimo, susisiekite su mumis el. paštu.  

El. pašto adresas:  [email protected] 

Be to, Jungtinėse Amerikos Valstijose su Takeda galite susisiekti telefonu 1-800-676-8975. 

Mūsų privatumo pranešimo atnaujinimai  

Takeda gali retkarčiais atnaujinti šį pranešimą. Jei atliksime kokių nors pakeitimų, atnaujintas 
pranešimas bus paskelbtas su patikslinta įsigaliojimo data.