Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Atsakomybės apribojimas

1. Naudojimo sąlygos
2. Informacijos paskirtis
3. Turinio naudojimas ir autorių teisės
4. Nuorodos į kitas interneto svetaines
5. Privatumas
6. Informacijos aktualumas
7. Atsakomybės atsisakymas
8. Taikoma teisė

1. Naudojimo sąlygos
„Takedos“ svetainės naudojimą nustato čia pateiktos nuostatos ir sąlygos, visi kiti taikomi įstatymai ir reglamentai. Naudodami šios svetainės turinį, be apribojimų ir išlygų sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomisir pripažįstate, kad čia išdėstytos nuostatos ir sąlygos pakeičia bet kokius kitus susitarimus tarp jūsų ir „Takedos Lietuva“ („Takeda“).

2. Informacijos paskirtis
„Takedos“ svetainės tikslas – pristatyti jums „Takedos“ veiklą. Visa šioje svetainėje pateikta informacija yra tik pažintinio ir informacinio pobūdžio; ji neatstoja medicininės informacijos ar sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų.

3. Turinio naudojimas ir autorių teisės
Maloniai prašome atsisiųsti, peržiūrėti arba atsispausdinti šios svetainės informaciją. Ji skirta naudoti jums asmeniškai nekomerciniais tikslais. Draudžiama šį turinį keisti siekiant vėliau atkurti. Turinys negali būti nukopijuotas ar panaudotas be išankstinio rašytinio „Takedos“ leidimo. Ši svetainė ir jos turinys, įskaitant, bet neapsiribojant visais tekstais ir vaizdais (Turinys), yra „Takedos“, jos filialų ir (arba) partnerių nuosavybė.
Nesuteikiama ir neperleidžiama jokia licencija ar teisė į „Takedos“, jos filialų ir (arba) partnerių bet kokius prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, technologijas, gaminius, procesus ir kitas nuosavybės teises.

4. Nuorodos į kitas interneto svetaines
Kad būtų patogiau, pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. „Takeda“ neprisiima jokios atsakomybės dėl šių svetainių turinio ar veikimo ir nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl jų turinio ar veikimo.

5. Privatumas
„Takeda“ yra tvirtai įsipareigojusi saugoti privatumą. Kai kuriose mūsų svetainės registracijos formose naudotojų prašoma pateikti kontaktinę informaciją (pavyzdžiui, pavardę, pašto adresą ir el. pašto adresą). Šią informaciją naudojame tam, kad nusiųstume naudotojams informacijos apie mūsų bendrovę. Niekada nesidalijame naudotojų informacija ir jos neparduodame. Asmeninė informacija renkama tik registracijos proceso metu, o el. pašto adresai naudojami tik prašomai informacijai nusiųsti.

6. Informacijos aktualumas
Informacija šioje svetainėje pateikiama tokia, kokia ji šiuo metu yra. „Takeda“ neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl šio turinio. „Takeda“ neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl šios svetainės naudojimo ar turinio arba susijusios su jais. „Takeda“ taip pat niekada neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, kad tai, kaip naudosite šios svetainės turinį, nepažeis trečiųjų šalių teisių, kurios nepriklauso „Takedai“ ar jos filialams.

7. Atsakomybės atsisakymas
„Takeda“ neatsako už bet kokią žalą ar sužalojimus dėl prieigos ar jos galimybės, kurią turite šios svetainės atžvilgiu arba dėl jūsų pasitikėjimo pateikta informacija. „Takeda“ atsisako bet kokios atsakomybės dėl tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės, padarinių, baudžiamosios, specialiosios ir kitokios žalos, prarastų galimybių, prarasto pelno arba dėl bet kokios rūšies nuostolių ir žalos. Į šį apribojimą įtraukta ir žala arba bet kokie virusai, kurie gali paveikti jūsų kompiuterinę įrangą.

8. Taikoma teisė
Šios svetainės turinys ir joje pateikiama teisinė informacija turi būti taikoma ir aiškinama remiantis Lietuvos materialine teise. Bet kokie ginčai, kilę dėl šios teisinės informacijos arba su ja susiję, jeigu negali būti išspręsti draugiškai, turi būti sprendžiami Lietuvos teisme.