Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa

Teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö hyödyttää potilaita. Tämän yhteistyön ansiosta on kehitetty lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muutettu monien sairauksien vaikutusta elämäämme. Takeda on omistautunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä vaikeahoitoisiin sairauksiin erityisesti onkologian, tulehduksellisten suolistosairauksien, keskushermostosairauksien, harvinaissairauksien ja rokotteiden alueella. Tämän tutkimustoiminnan toteuttaminen edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Takeda Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset etuudet, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus. Julkistaminen koskee kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Ohessa liitteenä vuoden 2023 etuuksia koskeva yhteenveto (HCP & HCO Julkistamistiedot 2023) ja muistio tietojen keruussa käytetyistä menetelmistä (Menettelytapamuistio 2023).

Menettelytapamuistio on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Takedan toimintatapoja näiden tietojen julkistamisen suhteen ja Takedalla käytössä olevia julkistettujen yhteistyön muotojen määritelmiä.

Kohteena ovat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot. Suomessa julkistaminen koskee resepti- ja itsehoitolääkkeisiin liittyviä aktiviteetteja.

Merkityksellisimmät julkistamisen piiriin kuuluvat aktiviteettimme vuonna 2023 ovat:

  • Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, noin 189 000 €
  • Palvelu- ja konsulttipalkkiot, noin 100 000 €
  • Tutkimus- ja tuotekehitys, noin 113 000 €

Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

Takeda on pyrkinyt saamaan henkilöiltä suostumuksen etuuksien julkistamiseen terveydenhuollon ammattilaisten nimellä. Tämän vuoksi olemme pystyneet julkistamaan henkilöille maksetuista etuuksista 85% yksilöidysti, ja loput yhteenvetomuotoisesti. Kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan organisaation nimellä. Myös T&K-toimintaan liittyvät etuudet ilmoitetaan yhteenvetomuotoisena kokonaissummana.

Takedan globaalit julkistusraportit ovat löydettävissä tästä linkistä.

Jos terveydenhuollon ammattilaisella tai organisaatiolla on kommentteja tai kysyttävää siitä, miten Takeda on käsitellyt hänen tietojaan, tai kysymyksiä menettelytapamuistiosta, julkistamisen sisällöstä tai Takedalla noudatettavasta yksityisyyden suojasta, hän voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen “[email protected]”.

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2023

Takeda Oy menettelytapamuistio 2023

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2022

Takeda Oy menettelytapamuistio 2022

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2021

Takeda Oy menettelytapamuistio 2021