Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Tuemme potilasjärjestöjä

Takeda tekee yhteistyötä erilaisten potilasjärjestöjen kanssa pyrkimyksenään tukea potilaita sairauden aiheuttamassa muuttuneessa tilanteessa. Takeda toteuttaa rakentavaa vuorovaikutusta valittujen potilasjärjestöjen kanssa ja haluaa työskennellä potilaiden tasa-arvoisuuden puolesta. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat yhteistyömme eettisyyden perusta.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Takeda toimii lääketeollisuuden paikallisten ja kansainvälisten eettisten ohjeiden mukaisesti yhteistyön järjestämiseksi potilasjärjestöjen kanssa. Voimassa olevat säännöt määrittelevät yhteistyön tavat lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen välillä, tavoitteena yhteistyön läpinäkyvyys ja luotettavuus. Säännöstön tarkoituksena on varmistaa, että eri osapuolet toimivat toisistaan riippumattomasti.

Takeda Oy:llä on ollut taloudellista yhteistyötä seuraavien potilasjärjestöjen kanssa vuonna 2022:

Takeda Oy potilasjärjestöjen julkistamistiedot 2022