Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Yritysfilosofia

Tehtävä

Yhtiön tehtävä on pyrkiä takaamaan parempi terveys ja valoisampi tulevaisuus maailman kaikille ihmisille johtavien lääketieteen innovaatioiden kautta

Vuoden 2025 visio

Takeda palvelee asiakkaiden tarpeita, missä ikinä potilaat ovatkin. Takeda ansaitsee yhteiskunnan ja asiakkaiden luottamuksen takedaismin kautta. Yhtiötä pidetään luokkansa parhaana joustavuutensa ja innovaatioidensa ansiosta, ja näiden ominaisuuksien avulla Takeda voi kasvaa vuosi toisensa jälkeen.

Arvot

Strategiakartta

Strategisessa etenemissuunnitelmassa on neljä pilaria, jotka määrittelevät vaiheet Vision 2025 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Takedan painopiste on arvoissa, ihmisissä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä liiketoiminnan tehokkuudessa. Nämä kaikki auttavat meitä kohti Vision 2025 -tavoitteita. Meidän on kerrattava tavoitteet säännöllisesti seurataksemme edistymistämme ja varmistaaksemme, että pysymme Vision 2025 -tavoitteiden osoittamalla tiellä.
Asetamme itsellemme selkeät tavoitteet, suunnitelmat ja suorituskyvyn mittarit vastataksemme potilaidemme tarpeisiin missä tahansa ja ansaitaksemme yhteiskunnan ja asiakkaidemme luottamuksen.

Arvot

Takedalaisuus (suoraselkäisyys, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, periksiantamattomuus) sekä potilaat, luottamus, maine ja liiketoiminta ovat syvälle juurtuneita työskentelytapojemme määrittäjiä. Turvaudumme niihin päätöksenteossa ja ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme sitoutumisemme laatuun ja hyväntekoon – aina ja joka tilanteessa.

 

Takedalla on vankka sitoumus potilaisiin, ja kehitämme yhtiölle potilas- ja asiakaskeskeistä hallintojärjestelmää. Yhtiön paikallisilla organisaatioilla on valmiudet vastata asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Työntekijämme ovat menestyksemme kulmakivi. Luomme monimuotoisen, kattavan, avoimen ja yhteistyöhön kannustavan työympäristön, jossa työntekijät voivat osallistua, osoittaa taitonsa ja kasvaa yksilöinä.

Takedan johto edustaa strategista ajattelutapaa, löytää innovatiivisia tapoja potilaiden palvelemiseksi, rakentaa luottamusta yhteiskunnassa, ylläpitää yhtiön mainetta ja kasvattaa liiketoimintaa. Johto luo inspiroivan työympäristön, joka mahdollistaa yhteistyön ja vie yhtiötä eteenpäin. Johto keskittyy muutamaan tarkkaan määritettyyn, keskeiseen asiaan ja tuottaa ensiluokkaisia tuloksia. Johto myös kasvattaa organisaation valmiuksia nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten.

Tutkimus ja tuotekehitys

Takedalla on maailmanluokan tutkimus- ja tuotekehityskoneisto, joka vaikuttaa potilaiden elämään muuttamalla tieteen elämää mullistaviksi lääkkeiksi.Tutkimus- ja tuotekehityslähtöisenä yrityksenä keskitymme tutkimustoimiin pysyäksemme innovaatiokehityksen kärjessä. Meillä on tutkimuskeskuksia, jotka keskittyvät onkologian, gastroenterologian (GI), harvinaisten sairauksien ja neurotieteiden neljään ydinhoitoalueeseen.

Tuottavassa tutkimus- ja tuotekehityskoneistossamme sovelletaan sisäistä ja ulkoista innovaatiota, jotka tekevät tuotantoputkesta kestävän. Yksi tavoitteistamme on myös kuulua alan parhaisiin liiketoimintakumppaneihin.

Liiketoiminnan suorituskyky

 

Takeda keskittyy pitkäaikaiseen, kannattavaan kasvuun kuuden liiketoiminnan edistäjän kautta. Näihin kuuluvat neljä ydinhoitoaluetta: onkologia, gastroenterologia (GI), harvinaiset sairaudet ja neurotieteet, sekä plasmapohjaiset hoidot (PDT) ja rokotteet. Yhtiön voimakas taloudellinen kurinalaisuus edistää tuotteliasta kasvua sekä lääkkeiden laajinta mahdollista saatavuutta. Tämä kaikki tekee meistä kilpailukykyisempiä ja antaa meille valmiudet tehdä enemmän potilaidemme hyväksi, jotta voimme vastata toistaiseksi täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin.

Aiheeseen liittyvä sisältö