Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Yritys

Takeda Oy lyhyesti

Takeda Oy on Takeda lääkekonsernin suomalainen tytäryhtiö. Alkujaan Takeda on japanilainen lääkeyhtiö, jolla on johtava markkina-asema Japanissa ja Aasiassa. Toiminnan laajenemisen myötä Takeda toimii nykyisin maailmanlaajuisesti yli 70 maassa ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa. Tunnusomaista Takedalle on vahva sitoutuminen lääkeinnovaatioiden kehittämiseen. Tuotekehitysputkemme onkin seitsemänneksi laajin globaalien lääkeyritysten joukossa. Olemme sitoutuneet kehittämään parempaa terveyttä potilaskeskeisesti merkittävien innovaatioiden ja laaja-alaisen tutkimustoiminnan avulla erityisesti tulehduksellisten suolisto- ja syöpäsairauksien alueella. Takedan yli 240 vuoden historian perustana on ollut sen suoraselkäinen ja rehellinen toimintaperiaate, jonka avulla yritys on saavuttanut nykyisen asemansa merkittävänä globaalina lääkealan toimijana. Lisätietoa Takeda-konsernista löydät osoitteesta www.takeda.com
Suomessa Takeda Oy:llä on merkittävä asema terveydenhuollon toimijana. Yhtiömme monipuolinen tuotevalikoima sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden alueella kattaa ison joukon erittäin tunnettuja perusterveydenhuollon lääkkeitä ajoilta, jolloin toimimme vielä LEIRAS-yhtiönä. Nyt, osana Takeda konsernia, olemme keskittyneet entistä voimallisemmin erikoissairaanhoidon alueen lääketarpeisiin ja lanseeranneet Takedan kehittämiä lääkeinnovaatioita sekä onkologian että tulehduksellisten suolistosairauksien terapia-alueille. Haluamme olla jatkossa entistä selkeämmin erikoissairaanhoidon tuotealueiden erikoisosaaja.