Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

 

Alunbrig (brigatinibi)

Potilaskortti 13.11.2018

Patientkort 13.11.2018