Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

ALUNBRIG®-valmisteen rajoitettu peruskorvattavuus voimaan 1.11.2019

11. syyskuuta 2019

Lääkkeiden hintalautakunnan 5.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti ALUNBRIG (brigatinibi) on 1.11.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %).


ALUNBRIG (brigatinibi) on tarkoitettu monoterapiana edennyttä anaplastista lymfoomakinaasi (ALK) -positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, joita on aiemmin hoidettu kritsotinibilla.

Rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset tullaan jukaisemaan Kelan verkkosivuilla ennen korvattavuuden voimaantuloa.

 

FI/BRI/0919/0004