Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Pohjoismaissa tehdään ainutlaatuista tulehduksellisten suolistosairauksien tutkimusta

17. helmikuuta 2017

Kahdessa uudessa ECCO 2017 –kongressissa esitetyssä abstraktissa on selvitetty vedolitsumabilla todellisessa kliinisessä käytössä saavutettavia hoitotuloksia tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) hoidossa. Perinteiset kliiniset lääketutkimukset perustuvat tarkoin valikoituihin potilasjoukkoihin, mikä ei anna todellista kuvaa IBD:n monimuotoisuudesta.  Tämän vuoksi todelliseen kliiniseen käyttöön perustuvan tutkimustiedon tarve kasvaa (nk. real-world evidence). Pohjoismaat tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön näiden tutkimusten toteuttamiseen yhtenäisen terveydenhuoltojärjestelmän ja erinomaisten kansallisten rekistereiden ansiosta.

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin (IBD) kuuluvat mm. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus.  IBD-potilaat eroavat toisistaan paitsi taudin ominaisuuksien myös hoidon osalta. Kahdessa tuoreessa kansallisessa tutkimuksessa, joista toinen tehtiin Suomessa ja toinen Ruotsissa, on pyritty kartoittamaan IBD-potilaiden vedolitsumabihoidon (ENTYVIO®) toteutumista tosielämässä.

Suomalaiset gastroenterologit innostuivat FINVEDO-tutkimuksesta

Retrospektiivisessä FINVEDO-tutkimuksessa kerättiin valtakunnallisesti tietoja suomalaisista IBD-potilaista. Suomalaiset gastroenterologit olivat aktiivisesti mukana tutkimuksessa, jossa vedolitsumabia saaneiden IBD-potilaiden hoitotiedot kerättiin kattavasti sairauskertomuksista.

”Suomalaiset gastroenterologit kiinnostuivat tutkimuksesta ja näkivät sen arvon, ja saimmekin lähes kaikki klinikat mukaan tutkimukseen. Yksittäinen lääkäri kohtaa vedolitsumabilla hoidettavia potilaita vain rajallisen määrän, jonka perusteella on mahdotonta tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Todelliseen käyttöön pohjautuvalle kokonaiskuvalle onkin merkittävä tarve”, kuvailee dosentti, gastroenterologian erikoislääkäri Taina Sipponen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Gastroenterologian klinikalta.

”Tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää kliinisistä lääketutkimuksista saatu tieto tosielämän käyttökokemuksiin. Gastroenterologit kutsutaan keskustelutilaisuuksiin, joissa pohditaan hoitotuloksia tosielämässä sekä keskustellaan yksilöllisen hoidon toteuttamisesta käytännössä”, Sipponen jatkaa.

FINVEDO-tutkimukseen osallistui yhteensä 27 sairaalaa ja 247 IBD-potilasta (108 Crohnin tautia ja 139 haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa potilasta). Ensimmäiset tulokset osoittavat, että vedolitsumabihoito on tehokasta ja hyvin siedettyä todellisessa kliinisessä käytössä myös vaikeilla IBD-potilailla, jotka eivät ole saaneet hoitovastetta aiemmille hoitovaihtoehdoille. Tutkimuksen tuloksia odotetaan julkaistaviksi keväällä 2017.

Ruotsalaisessa SVEAH-tutkimuksessa yhdistettiin monipuolisesti rekisteritietoja

Prospektiivisessa SVEAH-tutkimuksessa kansallisen IBD-rekisterin tiedot yhdistettiin lukuisiin muihin terveystietoja sisältäviin rekistereihin. Tutkimuksessa selvitettiin vedolitsumabihoidon tehokkuutta ja terveydenhuollon palveluiden käyttöä IBD-potilailla.

”SVEAH-tutkimus on hyvä esimerkki uudentyyppisestä prospektiivisesta tosielämän tutkimuksesta, jossa tiedot yhdistetään kansallisiin rekistereihin. Tämä mahdollistaa tarkemman ymmärryksen IBD:stä, potilaista sekä vedolitsumabihoidosta. Tavoitteena on, että potilas saa hänelle sopivinta hoitoa oikealla annoksella. Tämän selvittämiseksi tosielämän tutkimukset ovat välttämättömiä”, kertoo apulaisprofessori Jonas Halfvarson (LT) Örebron yliopistosta Ruotsista.

Tutkimukseen osallistui 120 Crohnin tautia ja 80 haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa potilasta. Tuloksia analysoidaan parhaillaan.

Takeda Oy on osallistunut tutkimusten taloudelliseen tukemiseen.


Tutkimusabstraktit

  • Eriksson ym. A Swedish observational study (SVEAH) on vedolizumab assessing effectiveness and healthcare resource utilization in patients with IBD. 12th Congress of ECCO, Barcelona, Espanja, 15.-18.2.2017
  • Ylisaukko-oja ym. Evaluation of treatment persistence of vedolizumab among Finnish inflammatory bowel disease (IBD) patients in real-life clinical practice (FINVEDO). 12thCongress of ECCO, Barcelona, Espanja, 15.-18.2.2017

Yhteyshenkilö

Lääketieteellinen johtaja Klaus Tamminen
Puhelinnumero: 020 746 5052
[email protected]

Tulehdukselliset suolistosairaudet

Haavainen paksusuolitulehdus (UC) ja Crohnin tauti (CD) ovat tulehduksellisia suolistosairauksia (inflammatory bowel disease, IBD), joista kärsii lähes 40 000 suomalaista. UC:ssa tulehdus sijaitsee pääasiassa paksusuolessa, ja sen yleisimmät oireet ovat mahakivut ja veriset tai limaiset ulosteet. CD:ssä tulehdus voi sijaita missä vaan ruoansulatuselimistön alueella, ja sen yleisimmät oireet ovat vatsakivut, ripuli, peräsuolen verenvuoto, painonlasku ja kuume. Sairauksien syytä ei toistaiseksi tunneta. IBD:n hoidon tavoitteena on rauhoittaa tulehdus ja ylläpitää oireeton tila.

Vedolitsumabi (Entyvio®)

Vedolitsumabi on tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon tarkoitettu humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu tiettyjen valkosolujen pinnalla ilmentyvään a4b7-integriiniin. Vedolitsumabi estää a4b7-integriinin ja MadCAM-1-ligandin välisen sitoutumisen, jolloin näiden solujen liikkuminen suolistossa sijaitseville tulehdusalueille vähenee. Tämän ajatellaan vähentävän suoliston tulehdusreaktiota. Vedolitsumabia käytetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin hoidossa, kun tavanomainen hoito tai tuumorinekroositekijä-alfan (TNF-alfa) estäjä ei anna hoitovastetta.

Takeda Oy

Takeda Oy on osa maailmanlaajuista Takeda-konsernia. Takeda on maailman 12. suurin lääkeyhtiö, jolla on toimintaa yli 70 maassa. Takeda, joka on perustettu Japanissa yli 230 vuotta sitten, on Aasian suurin lääkeyhtiö. Takeda panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja tutkimukseen.