Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Vuosittaisia uudelleenarviointeja, myyntiluvan uudistamisia ja nopeutettuja arviointimenettelyjä koskevat lausunnot

31. elokuuta 2015

European Medicines Agency
5.8.2015 EMA/38582/2015 Rev. 1, Press office

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) kokous 20.–23.7.2015

Nopeutetut arviointimenettelyt

INN 
Iksatsomibi

Suunniteltu (suunnitellut) käyttöaihe(et)
Käytetään sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoitoon, jotka ovat saaneet vähintään yhtä hoitoa aiemmin

Status
Hyväksytty nopeutettuun arviointimenettelyyn