Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Güçlenen Kadınların Liderlik Ettiği bir İş Gücü ve Onların İhtiyaç Duyduğu Sağlık Hizmeti Erişimi

 

Büyüyen (ve Güçlendiren) bir Sektör

Günümüzde dünyanın karşılaştığı en kritik sorunlardan ikisi finansal katılım ve sağlık hizmetlerine erişimdir. Bunun her ikisini de, ülke GSYİH'sine en yüksek katkıyı yapan, Bangladeş hazır giyim sektöründe görebilirsiniz.
Zira bu sektör, düzenli bir istihdam, belli bir sosyal güvenlik ve sosyal kabul edilirlik sağlayarak pek çok kadını ekonomik açıdan güçlendirmiştir.

Mücadele İçindeki bir Altyapı

Bu sektör hızlı bir büyüme kaydediyor olsa da, bunu destekleyecek altyapı aynı hızla gelişmiyor. Ekim ve Kasım 2013'te Gazipur'da yaşanan fabrika yangınları ve Nisan 2013'te Rana Plaza'nın yıkılması (bu olayda 1.100 kişi ölmüştü) dünyaca bilinen trajediler.
Hazır giyim sektöründe çalışan kadınlar...

diğer kadınlara göre daha avantajlı bir konumdaysa da onların da önemli sıkıntıları var: Bu kadınların %87'si aralarında yetersiz beslenme, anemi, hijyen eksikliği, yetersiz doğum öncesi ve sonrası bakım ve çeşitli enfeksiyonlar gibi pek çok rahatsızlık ve hastalığa maruz kalıyorlar.

İş güvenliği ve sağlık standartları yeterince önemsenmiyor veya doğru yönetilmiyor. Bangladeş kanunları, hazır giyim fabrikalarında en az bir tam zamanlı hemşirenin çalıştığı tesis içi bir klinik bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Oysa bu klinikler fabrikadaki personel sayısı artışına paralel bir şekilde büyütülmüyor ve pek çoğu ya yetersiz kullanılıyor ya da hatalı yönetiliyor; bu da ülkenin GSYİH'sının hızla artmasında büyük paya sahip bu kadınların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alamamalarına yol açıyor.

Kadınların Güçlendirilmesi: HER Projesi

Finansal katılımı ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya yönelik pek çok önemli organizasyon var ve BSR'nin HER Projesi bunlardan biri. Bu proje, daha iyi sağlık, daha fazla maddi güç ve pozitif cinsiyet ilişkileri yoluyla kadınları güçlendiren katılımcı iş yerleri oluşturmayı ve şirketler ile sivil toplum arasında bir köprü kurmayı amaçlayan küresel bir kamu-özel sektör iş birliği projesi.

İlgili bilgiler

HER Projesi

Fabrika Kliniklerinin Analiz Edilmesi ve Geliştirilmesi: HER Sağlık ve Takeda Ortaklığı

Takeda, HER Projesi kapsamında yürütülen HER Sağlık girişiminden haberdar olur olmaz, hazır giyim fabrikalarındaki sağlık sistemlerini geliştirmeye yönelik bu girişimde yer almaya karar verdi.

2015 yılında, Bangladeş'teki 15 tesis kliniğini değerlendirmek ve mümkünse bu çalışmayı başka tesis kliniklerine de genişletmek amacıyla HER Sağlık ile işbirliği yaptık. Bu değerlendirmelerden elde ettiğimiz sonuçları tesis yükseltme planlarına dahil edeceğiz ve bu klinikler geliştirilerek bu tesislerde çalışan kadınlara daha iyi hizmet sunabilecek hale getirilecek. 
Bu klinik yükseltmelerinin, en az 30.000 işçinin sağlık hizmetlerine ve ürünlerine erişimini geliştireceğini umuyoruz.
Kadınların finansal katılım güçlerini artırmak çok önemlidir; ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebilmelerini sağlamak ise kritik önem taşımaktadır. Bu çalışma HER Projesinin ve dünyanın her yerindeki diğer organizasyonların yaptığı önemli çalışmalardan biriydi.