Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Dünyayı Değiştirelim - Geleceği hayal edip bugünden harekete geçelim

Vizyonumuz "tek bir dünya" olarak hareket etmek.
Bununla birlikte, dünyanın farklı kültür, gelenek ve coğrafyalar ile farklı sosyo-ekonomik seviyelerdeki insanlardan oluştuğunun da elbette farkındayız.
Misyonumuzu belirlerken toplumun ihtiyaçlarını mutlaka dikkate alıyoruz.

Toplum giderek yaşlanıyor ve açlık giderek artıyor

Dünya nüfusu yaşlanma hızının dönüşümü

Toplumlar giderek yaşlanıyor. 2060 yılında dünyada 65 yaş ve üzeri insanların oranının %18,1'e yükselmesi bekleniyor. Üstelik bu oranın Japonya'da %40, ABD ve Kanada'da ise %25 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu oranlar insanların daha iyi sağlık ve yaşam koşulları sayesinde daha uzun yaşadığına dair olumlu bir gösterge olsa da aynı zamanda toplumların çalışma hayatlarında önemli değişiklikler yaşanacağına da işaret ediyor.

Kaynak: Yaşlı vatandaşlar hakkında H28 araştırma sonuçları belgesi

Dünyadaki yoksulluk oranlarının harita üzerinde gösterimi (2012)

Bir başka çarpıcı gerçek: 2012 yılında dünyada yaklaşık 896 milyon insan dünya yoksulluk standardı olan günlük 1,90 ABD doların altında yaşadı.
Üstelik yoksulluk sorunu giderek artıyor.

 

Kaynak: Dünya Bankası

Karşılaşılan Sorun:
Uzun dönemli tedaviye ihtiyacı olan hasta sayısının ve bebek ölümü oranının giderek artması.

Japonya'da ortalama yaşam süresi ile ortalama sağlıklı yaşam süresi arasındaki fark

Nüfusları giderek yaşlanan gelişmiş ülkeler yakın bir gelecekte insanların ortalama yaşam sürelerinin artması zorluğuyla karşılaşacaklar.
Bunun sonucunda, ortalama yaşam süresi ile bir insanın sağlık sorunlarıyla karşılaşmadan yaşayabildiği ortalama sağlıklı yaşam süresi arasındaki fark giderek artacak.
Bu fark aslında uzun dönemli bakıma ihtiyacı olan insanların sayısındaki artışla bağlantılı ve gerek tıbbi harcamaların gerek evde bakım harcamalarının artacağı anlamına geliyor.
Daha iyi bir toplum yaratabilmek içinse, gelişmiş ülkelerde sağlık standartlarının iyileştirilmesini kendimize bir misyon olarak belirledik.

Kaynak: Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, "21. Yüzyılda İnsan Sağlığını İyileştirme Kampanyası Referans Materyali" (Sağlıklı Japonya 21, Bölüm 2).

Yeni doğan çocuklarda ölüm oranı (her 1.000 çocuk için)

Yeni doğan çocuklarda ölüm oranı, dünyanın en yoksul bölgelerinden biri olan Güneybatı Afrika'daki ülkelerde en yüksek seviyede.
Bunun başlıca nedenleri ise yoksulluğa bağlı yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık hizmetleri.
Çocukların sağlıklı büyümesini arzulayan bir şirket olarak bizim misyonumuz ise, özellikle gelişen ülkelerde enfeksiyonları aşılar yoluyla önlemek veya kontrol altına almak ve insanlara kaliteli bir tıbbi bakıma erişme imkanı sağlamak.

 

Kaynak: UNICEF “Dünya Çocuklarının Durumu, 2016”

Sağlıklı ve uzun ömürler için gelişmiş tıbbi tedavi ve koruyucu bakımla destek sunulması.

Sağlık Beklentisi

Önemli olan sadece uzun bir yaşam sürmek değil, sağlıklı bir yaşam sürmektir.
Takeda olarak, yenilikçi ilaçlar geliştirmek suretiyle sağlık standartlarını iyileştirerek yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, artan tıbbi harcamalar ve evde bakım harcamaları gibi sosyal sorunların aşılmasını da hedefliyoruz.

Bir Çocuğun Hayatını Kurtarın

Sağlık hizmetlerine erişim imkanı sağlamak ve aşılar yoluyla enfeksiyonları önlemek veya kontrol altına almak, özellikle küresel ölçekte gerçekleştirilebildiği takdirde önemli bir etki yaratacaktır.
Takeda olarak, bir taraftan enfeksiyon hastalıklarına karşı daha etkili tedbirler alıyor ve ulusal sağlık sistemlerinin geliştirilmesine çalışıyor, diğer taraftan da tedavi ilaçlarını ve aşılarını olabildiğince kısa sürede hastalara sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. Aynı zamanda, insanların hayatında fark yaratabilecek kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde ulusal ve küresel ortaklarla ve STK'larla iş birliği yapıyoruz.

Takeda'nın toplum yatırımlarıyla araştırma ve geliştirme hedefi

Araştırma ve Geliştirme

Sektörün en ileri tesislerle donatılmış ve en üst düzey araştırma ortamlarından birinde, araştırmacılarımızın bilgi birikimlerini ulusal sınır ve sektörleri aşan bir şekilde kullanacak ve her zaman yeni ilaçlar üretmek için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz.
ABD gibi gelişmiş ülkelerde, ihtiyaç duydukları ilaçlara ekonomik koşulları nedeniyle erişemeyen hastalara yardımcı olacak programlar yürütüyoruz.
Küresel bir ilaç şirketi olarak misyonumuz, insanların sağlık ve refahının iyileştirilmesine yardımcı olabilmek.

Toplumlara yatırım

Dünyada sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmak istiyoruz. Takeda olarak, bu hedefimiz doğrultusunda birbirinden farklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk programını desteklemeye kararlıyız.
Örneğin, çocukları kızamığa karşı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen küresel bir aşı programının bir parçasıyız.
Takeda olarak, bu programa katılmak suretiyle bir başka önemli misyonumuz olan sosyal katkı kapsamımızı genişletebileceğimize inanıyoruz.

İlaç alanında sürekli yenilikler yoluyla dünyadaki tüm insanların sağlığını iyileştirmeye çabalıyoruz.