Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Küresel Sağlık Sistemlerini Güçlendirmek için İlacın Ötesine Geçebilmek

Takeda'nın İlaca Erişim Stratejisi Hakkında

Gelişen ülkelerdeki her üç kişiden birinin, ihtiyaç duyduğu ilaçları düzenli olarak alamadığı tahmin ediliyor. Hatta, gelişmiş ülkelerde bile, tıbbi tedavi için kendi cebinden ödeme yapmak zorunda olan insanların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişme veya bunları satın alma konusunda zorlandığı düşünülüyor. Coğrafi engeller uzak bölgelerdeki insanların seçeneklerini daraltıyor, düşük standartlı sağlık altyapıları güvenilir tanı imkanını kısıtlıyor, doğru tıbbi bilgilere erişim sadece az sayıda uzmanla sınırlı kalıyor. Tüm bu engeller ise, ihtiyacı olan insanların tedavilerini daha da zorlaştırıyor.

Bakım, klinik yenilikler ve ilaç dağıtımı konusunda sürekli gelişme kaydedilse de, bu gelişmelere erişebilmek dünyadaki pek çok insan için hâlâ oldukça zor olmayı sürdürüyor.

Karşılanmamış İhtiyaçlara Odaklanma

Küresel toplumun bir parçası olduğumuz bilinciyle, Takeda olarak İlaca Erişim çaba ve yaklaşımlarımızı yeniden tanımladık. Şirket olarak yıllardır bölgesel ihtiyaçlara göre ürün, finansman ve ilaca erişim imkanı sunduk. Yeni İlaca Erişim stratejimiz ise, coğrafyaların yanı sıra ihtiyaçların en az karşılandığı tedavi alanlarına da odaklanıyor.

Takeda'nın, mevcut durumu iyileştirmeye yönelik ilaca erişim stratejisi.

Takeda'nın ilaca erişim stratejisinin temelinde hasta odaklı şirket anlayışı ve başkalarına yardım etme mirası yer alıyor. Dünyada her yıl bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölen 38 milyon insanın 28 milyonu, yani dörtte üçü, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanlar.

Afrika'daki Mükemmellik Merkezi

İlaca erişim programları, fiyatlandırma stratejilerinden ve yaşam standartlarının iyileştirilmesinden aşı geliştirmeye ve tanı kapasitelerine kadar birbirinden farklı sağlık hizmeti ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Takeda Sahra Altı Afrika'da kâr amacı gütmeyen bir ilaca erişim yaklaşımı başlattı ve bu kapsamda Onkoloji/Hematoloji hastalıklarının tanı ve tedavisinde sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlayan bir mükemmellik merkezi kurdu. Kenya'da bulunan bu mükemmellik merkezi, bazı birincil tedavi ilaçlarının bölgedeki daha fazla sayıda insana ulaştırılması için yerel ortaklarla iş birliği de yapacak.

Takeda'nın İlaca Erişim Stratejisinin bir Başka Ayağı

Takeda'nın İlaca Erişim stratejisinin bir başka ayağı da şirketin gelir eşitsizliğinden etkilenenlere ve sağlık sistemleri yeni gelişmekte olan bölgelere önemli katkılar yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk programlarıdır. "İlaçların ötesine geçme" stratejimiz kapsamında yürütülen bu programlar, Brezilya, Ukrayna ve Filipinler gibi sağlık sistemleri yeni gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini artırmak ve hastalıkları önlemek için tasarlanmıştır. Örneğin Brezilya'da, bu programlar kapsamında ülkenin küçük şehirlerinde bir infüzyon merkezleri ağı oluşturulacaktır.

Takeda olarak, en yeni ve yenilikçi ilaçlarımızın bunlara ihtiyaç duyan hastalara ulaştırılabilmesi amacıyla tüm kilit paydaşları bir araya getiren iş birliğine ve uygun fiyata dayalı yaklaşımlar aracılığıyla hasta sağlığını geliştirmeye kararlıyız. Pek çok gelişen ülkede kapsamlı hasta desteği programları başlattık. En önemli hedeflerimizden biri ise, reçetelerine Takeda'nın hayat kurtarabilecek ilaçları yazılmış olan tüm uygun hastaların bu ilaçlara erişebilmesini sağlamak.

- Giles Platford, Başkan, Gelişen Ülkeler İş Birimi -


İlgili İçerik